Aanpak voor de Gemeente

We willen veel, we moeten veel. Minder CO2-uitstoot, alle gebouwen klimaatneutraal in 2050, duurzaam en comfortabel wonen voor iedere inkomensklasse, met een grote sociale drijfveer. Want lage energie- en onderhoudslasten vergroten de financiële zekerheid van bewoners met een verouderde woning, huur én koop. De technische oplossingen zijn volop aanwezig om verduurzaming van de gebouwde omgeving aan te pakken. De techniek vormt geen enkele belemmering, maar de financiering en de risico’s zijn het knelpunt.

Stichting WNR heeft een model ontwikkeld gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties. Dat biedt de oplossing voor lokale overheden, verenigingen van eigenaren, corporaties en private gebouweigenaren om te verduurzamen. Het geeft bewoners perspectief op een toekomstgerichte woning die geen last maar een lust is. Vele bewoners ervaren dat al!

Mee in de energietransitie

Volgens een vaste procedure, met beproefde concepten en veel expertise renoveren en verduurzamen de WNR- bouwteams appartementencomplexen en portiekwoningen. Met een vereniging van eigenaren of een woningcorporatie als aanspreekpunt.
WNR ontzorgt de gemeente door de gesprekken met de VvE te voeren en de individuele bewoners. En als dat gewenst is ook de bredere participatie in de omgeving. Dat draagt bij aan de gemeentelijke zorgplicht om inwoners te betrekken bij de energietransitie.

Aan de VvE leveren we het complete aanbod, van eerste adviesgesprek tot en met realisatie, inclusief een scherpe financiering op basis van woonlasten neutraliteit. Dat is volledig haalbaar en betaalbaar.

Gedurende het gehele proces van voorbereiding tot en met uitvoering houden we de gemeente op de hoogte en verzorgen we ook het contact met het bestuur en de individuele bewoners van de VvE. Op verzoek informeren we tevens de inwoners in buurt. Dat is nuttig als ze hebben deelgenomen aan de participatie.

Meer informatie? Download hier de brochure van WNR.

Samen opgaan, in vertrouwen

De gemeentelijke opgaven en ambities realiseren lukt als je samenwerkt met de voorlopers in de bouw- en installatiesector. Als je samen opgaat, met vertrouwen en in een transparante aanpak.
Innovatieve bedrijven zijn al jaren bezig met verduurzaming. Zij bieden niet alleen geavanceerde technische oplossingen, maar hebben ze in gestroomlijnde processen vervat die technisch en organisatorisch kloppen.

Stichting WNR gaat een stap verder

Stichting WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) gaat nog een stap verder. De technische innovaties waarmee wij  woningen volledig toekomstgericht maken zijn één van de pijlers van ons innovatieve model dat financieel klopt, met gegarandeerde prestaties. Zo versnellen wij duurzame renovaties op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud. Alleen door ons gecertificeerde bedrijven kunnen met dit model werken, we ondersteunen hen bij de implementatie.

Ambities realiseren en zorgplicht nakomen?

WNR heeft het model ontwikkeld om grootschalige complexen betaalbaar te verduurzamen en de energietransitie van de bestaande woningvoorraad te volbrengen. We vertellen je er graag alles over!

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank