Condoreno

 

De energietransitie betekent een enorme renovatiegolf in de gebouwde omgeving. In het EU-project CondoReno worden zes ‘Integrated Home Renovation Services (IHRS)’ gecreëerd voor VvE-appartementengebouwen in Nederland en Vlaanderen. Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren ontwikkelt binnen dit project haar eigen WNR-model door, zodat opschaling van het complete aanbod van integrale renovaties voor VvE’s mogelijk wordt.

In CondoReno bundelen ervaren projectmanagers en onderzoekers de krachten met marktgerichte koplopers, koplopers van lokale overheden, renovatieopleiders en brancheverenigingen. Met zes modellen getest in acht cases bij VvE’s maakt dit project de weg vrij voor de betaalbare energie-efficiënte renovatie van appartementengebouwen in Europa.

LIFE-project CondoReno

De helft minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050, vergeleken met 1990. Om dit doel te halen, is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Om verdere opwarming van de aarde te beperken moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Bovendien stijgt onze energierekening en willen we minder afhankelijk zijn van fossiele energie.

Aan CondoReno doen naast WNR en onze zuster Kennisinstituut KERN nog 7 organisaties mee uit Nederland, België en Frankrijk en tevens ruim 45 ondersteunende partijen. Het project wordt geleid door de TU Delft en loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026. Het totale projectbudget bedraagt 2 miljoen euro, bijna volledig gefinancierd door het Environment and Climate Action (LIFE) programma van de Europese Commissie.

Enorme renovatiegolf op gang

De overheid neemt maatregelen om verdere opwarming van de aarde te beperken, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn internationale, nationale en lokale doelen voor afgesproken. 

Regionaal zijn onderzoeken gedaan naar vraag en aanbod van energie voor de komende decennia tot 2050, gepresenteerd in de Regionale Energie Strategie (RES) die periodiek wort geactualiseerd en gecoördineerd door de NPRES (Nationaal Programma RES). De gemeentes hebben deze informatie gebruikt om de Transitievisie Warmte op te stellen, gevolgd door (wijk)uitvoeringsplannen.

Voor de gebouwde omgeving betekent deze transitie een enorme renovatiegolf die goed gecoördineerd moet worden en waar ook veel innovatiekracht voor nodig is.

Label A-renovaties voor VvE’s

Het CondoReno-project is gericht op ondersteuning van  VvE’s om label A-renovaties te kunnen realiseren. Deze ondersteuning bestaat uit een servicepakket voor het complete renovatieproces, van eerste advies tot en met realisatie met energieprestatiegarantie. De meeste concepten zijn online en richten zich op individuele huiseigenaren en zijn niet geschikt voor appartementencomplexen met een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Het WNR-model is hier al speciaal voor ontwikkeld, van eerste advies tot en met realisatie. Projecten worden hierbij integraal aangepakt: financiering, subsidies, juridische zaken, verzekering en een energieprestatiegarantie van 30 jaar.

 

 

Projectpartners

TU Delft, Stichting Woonlastenneutraal Renoveren, Stichting Kern, Stad Antwerpen, Stad Mechelen, Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende – Energiehuis Oostende, Agence Parisienne du Climat Association – APC, Union Internationale de la Propriete Immobiliere – UIPI, European Builders Confederation, Embuild Vlaanderen.

Dit project heeft financiering ontvangen van het programma van de Europese Unie voor milieu en klimaatactie (LIFE) MGA — Multi & Mono, onder subsidieovereenkomst nr. 101076316.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank