Model WNR

“Renoveren met de hoogst haalbare duurzaamheid, kan dat in ónze flat? En als het al kan, dan is het vast schrikbarend duur en kunnen wij dat nooit betalen!” Wij horen het dagelijks. Toch kan het en zelfs woonlastenneutraal. Het kan met een slimme financieringsconstructie die borgt dat de kostenbesparing op onderhoud en energie voldoende is voor het financieren van de renovatie. En het wordt een succes als het proces van begin tot eind integraal wordt aangepakt, met duurzame bouwpartners die elkaar kennen en vertrouwen, in alle projectfasen.

Als stichting WNR (inderdaad: WoonlastenNeutraal Renoveren) bouwen wij sinds zomer 2020 een organisatie gebaseerd op dit model. Wij bewijzen dat vergaande energieambities in Nederland woonlastenneutraal kunnen worden gerealiseerd, met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar.

Het Asser Servicekostenmodel

Wij komen niet uit de lucht vallen. Aan onze organisatie, concept en aanpak gaat intensieve voorbereiding vooraf. Ons verhaal begint in 2016 met 28 sterk verouderde flatwoningen in Assen. De bewoners willen wel energiebesparende maatregelen, maar alleen als dat ze geen extra geld kost.

Twee bedrijven uit de WNR-stal zijn betrokken bij de duurzame renovatie van de flat Ellen en brengen hun visie en expertise in, aan tafel met gemeente en provincie. Tezamen ontwikkelen zij een baanbrekende financieringsconstructie. In het Asser Servicekostenmodel verruilt de eigenaar/bewoner zijn oude energierekening voor extra servicekosten, met uitsluitend lusten en zonder extra lasten.

Dit concept vormt de financiële pijler van het WNR-model en is het startpunt voor onze nieuwe organisatie met eerste focus op verenigingen van eigenaren. Een groep duurzame mkb-bouwers verenigd in het netwerk DNA in de Bouw bouwt er al aan vanaf 2018.

WNR model

Duurzaam wonen, volledig betaalbaar

Tientallen VvE’s willen graag hun woningen verbeteren, maar veel bezit staat onder water. Bewoners willen hun spaargeld niet aanspreken of zien op tegen het financiële risico van een renovatie.

Bezwaren verdwijnen als sneeuw voor de zon met een systeem dat zichzelf betaalt, omdat de rente en aflossing kleiner of gelijk zijn dan de besparing op onderhoud en energieverbruik.

Bewoners storten het geld dat ze aan het energiebedrijf betalen als servicekosten in een gezamenlijke pot. De VvE sluit hiermee een lening af bij de bank, met garantstelling van een waarborgfonds. En is verantwoordelijk voor de aflossing, niet de individuele eigenaren.

Pluspunt: het is geen persoonsgebonden lening. Bij een verhuizing neemt de nieuwe bewoner de financiering over via zijn servicekosten. 

Techniek van het hoogste niveau

Ook qua techniek draait het om besparing; comfortabel wonen begint met isolatie. Met hoogwaardige isolatie van dak, gevel en vloer, met balansventilatie, triple glass en zo hoog mogelijke luchtdichtheid, houd je in de winter de warmte in huis en ’s zomers de koelte.
De woning verbruikt bijna geen energie meer en de energierekening blijft laag. Dit kunnen we garanderen omdat we de prestaties van materialen en installaties vooraf hebben doorgerekend, tot ver achter de komma.

Ook innovatief is dat we al in de fabriek de schil maken en op locatie de gevel in een keer monteren. De basis is een gestroomlijnd en intensief technisch proces, waarin alle partijen en onderdelen naadloos op elkaar aansluiten.

Wij nemen alle aspecten van de energietransitie mee in onze aanpak en werkwijze. In het WNR-model is ook kennis verwerkt van projecten waarin DNA in de Bouw deelnam zoals AZEB en van (internationale) partners waarmee DNA samenwerkt zoals het Passive House Institute.

Ongelooflijk? Echt waar! Twee personen en vier kaarsen verwarmen de vernieuwde woning

Besparingsgarantie tot 30 jaar

Voor het verstrekken van de lening toetst de financier de kredietwaardigheid van de VvE. Hij kijkt naar de betrouwbaarheid van het bestuur, de nieuwe meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) en de haalbaarheidsanalyse van de geplande renovatie.

De netto contante waarde-berekening van de maandelijkse besparing op onderhoud en energie bepaalt welk bedrag beschikbaar is om de renovatie te bekostigen.

Het middel om de financiële haalbaarheid te borgen is de gebouwprestatiegarantie. Dit is de garantie op de integrale werking van alle relevantie functies van het gebouw inclusief het comfort en de energiebehoefte. De zeer lage energiebehoefte geeft de zekerheid op de besparing van de energiekosten voor de renovatie. Het is dus een soort besparingsgarantie.

De WNR-bouwteams garanderen de energieprestaties gedurende de looptijd van de lening, tot wel 30 jaar!

Kijk voor blogs met ervaringen en tips voor bewoners op onze partnersite Woontlekker.nl.

Meer weten over het WNR-model?

Op deze pagina lees je beknopt hoe onze aanpak in elkaar steekt. Wij kunnen hier dagen over praten. Wil je meer weten over ons en het WNR-model? Graag maken we een (online) afspraak en vertellen je in een uurtje meer!

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank