You are currently browsing category

WNR

Draagvlak in de VvE voor integrale duurzame renovatie

Op dinsdag 17 mei vindt tijdens de Renovatiebeurs 2022 het seminar over renovatieprojecten bij VvE’s plaats. Tussen de middag geeft directeur WNR Walter van Steenis de presentatie: ‘Draagvlak binnen een VvE voor een integrale duurzame renovatie’. Aanbevolen voor VvE-leden, -besturen en – beheerders die ambities hebben hun appartementen te verduurzamen. En ook voor gemeenten,   aannemers en andere zakelijk betrokken partijen.

Wanneer een appartementencomplex onderhoud, groot onderhoud of zelfs een renovatie nodig heeft, grijpen veel VvE’s deze aanleiding aan als een kans om te kijken naar de mogelijkheden om te verduurzamen.

Waar start je met duurzame renovatie? De oplossingen en adviezen lijken overal te vinden, en staan mooi op papier. Maar wat werkt in de praktijk? En hoe sluit dat aan bij het budget en de wensen van bewoners?

In dit seminar kijken een aantal experts naar de vraagstukken en voorbeelden die VvE’s aangaan. Naast een schets waar VvE’s zoal tegenaanlopen wordt dieper ingegaan op een van de financieringsmodellen en concept om deze om op te kunnen schalen in zowel de verduurzaming als renovatie van appartementencomplexen. En hoe borgen we ook het proces, zodat de klantreis ook soepeler, sneller en slimmer verloopt, tijdens de duur van de renovatie maar ook daarna.

Over de oplossingen van WNR voor de VvE kun je hier ook al meer lezen.

Meer info en aanmelden seminar

Hier lees je meer over het seminar.

Datum: dinsdag 17 mei 2022
Tijd: 12:30 – 14:00
Locatie: Brabanthallen Den Bosch, Renovatie Arena hal 6

Registreren voor dit seminar doe je hier, er zijn geen kosten aan verbonden.  

Let op: voor de beurs dien je separaat te registreren, daaraan zijn voor zakelijke bezoekers geen kosten verbonden.

Graag tot ziens in Den Bosch!

Praat als VvE vooral over woonplezier als je wilt verduurzamen

Bestuurders van VvE’s (verenigingen van eigenaars) hebben het zwaar. De noodzaak om te renoveren en verduurzamen om van het aardgas af te gaan neemt toe. De maatschappelijke druk voor concrete stappen wordt groter en de vraag van de bewoners om meer comfort en lagere energiekosten groeit. Maar de financiële reserves van een VvE zijn vaak belabberd blijkt uit onderzoek. De beste insteek is om niet direct over techniek te gaan praten als je wilt verduurzamen, maar over het woonplezier van de mensen. Steek in op vertrouwen in de toekomst én elkaar.

Vorig jaar werd WNR benaderd door een VvE bestuur dat er van overtuigd was dat er iets moest gebeuren, maar het zelf niet voor elkaar kreeg om deze boodschap goed over te brengen op de VvE leden. Met provinciaal subsidiegeld was een uitvoerige energiescan gemaakt, waarbij drie scenario’s werden gepresenteerd. Van een zeer behoudend voorstel gericht op faseren en uitstel, tot een zeer vooruitstrevend voorstel, met een nul op de meter oplossing. En nog één voorstel dat er tussenin lag.

De investeringsbedragen liepen uiteen van een half tot wel acht miljoen euro voor dit appartementencomplex met 100 woningen. De algemene ledenvergadering (ALV) verliep chaotisch, ieder scenario had voor- en tegenstanders. Ter plekke werden nog meer alternatieven verzonnen, op basis van aannames en pseudo wetenschap.

 Schep duidelijkheid over proces en techniek

Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek met dit VvE bestuur bleek dat er veel onduidelijkheid was. Er was een grote groep bewoners die zich gepasseerd voelde omdat ze er niet vanaf het begin bij berokken was. Dat bleek eigenlijk wel te kloppen: het bestuur had zelf het besluit genomen om dit onderzoek te starten. De kosten van het onderzoek was gesubsidieerd, dus een ALV besluit leek niet noodzakelijk.

De discussie ging over technische mogelijkheden die wel of niet achterhaald zouden zijn, of dat het binnenkort niet meer nodig was door nieuwe technische innovaties. Verder waren de kosten van de investeringen netjes op rij gezet, alleen ontbrak het aan een goed gefundeerde berekening van de opbrengsten. De besparing op energiekosten kan enorm zijn, het comfort verbetert en de woningen zouden zo aantrekkelijk worden dat de marktwaarde zou stijgen. Over het woonplezier ging het niet echt.

Renovatie gaat over woonplezier

De oplossing in discussie en trajecten als deze is in eerste instantie om niet over techniek te praten, want de investering in een renovatie gaat niet over techniek. Het gaat over het woonplezier van mensen en het gaat om vertrouwen in elkaar en de toekomst. Het gaat om kosten en vooral opbrengsten. Wij noemen dat total cost of ownership (TCO). Daarbij kijken we uiteraard naar de totale investering, maar ook naar de besparing op de energiekosten en, wat heel belangrijk is en vaak vergeten wordt: de kosten van het onderhoud.

Wanneer een VvE de investering niet uit eigen middelen kan financieren zoeken we naar andere oplossingen, zoals een lening aan de VvE. De kosten voor rente en afschrijving nemen we uiteraard mee in de totale rekening, het voordeel is dat de VvE de lening aangaat en niet de individuele bewoners, waardoor het geen belemmering is bij verkoop van de woning.

Kosten per maand per woning inzichtelijk

De kosten en opbrengsten worden teruggerekend naar kosten per maand per woning, zodat iedere bewoner goed kan beoordelen wat het – naast woonplezier – voor hem of voor haar betekent. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door erkende professionals, wat noodzakelijk is voor het vertrouwen. Een ander belangrijk aspect is de garantie op de energieprestatie. WNR geeft dertig jaar garantie op het energieverbruik voor verwarming van de woningen van de VvE.

Maak een vrijblijvende afspraak

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat WNR voor jullie VvE kan betekenen? Neem contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek via info@wnr.nu, of download eerst de brochure.

 

 

 

 

 

Geld op, maand nog niet voorbij!


“Het verwarmen van mijn huis wordt onbetaalbaar en ik kan er niets aan veranderen want ik woon in een appartementencomplex. Het VvE bestuur doet niets aan isolatie en eigenlijk doen ze sowieso niet veel, want er moet nodig geschilderd worden”. Herkenbaar? Je kan hier als bewoner zelf wat aan doen: pak het initiatief en ga met je VvE buren in gesprek om draagvlak te creëren voor isolatie en renovatie. Anders is je geld straks op, maar de maand nog niet voorbij.

Wat je zelf kan doen is eigenlijk heel veel. Zelf in het bestuur, of zelf met je VvE buren in gesprek. Pak het initiatief, neem je buren mee en werk gezamenlijk een concreet en haalbaar plan uit. Jouw enthousiasme kan het verschil maken!

Binnen je eigen woning kan je ook het nodige doen, er zijn talloze maatregelen te nemen in je woning, zie bijvoorbeeld op onze website Woontlekker. Met de tips in de blogs op de site los je het echte probleem niet op, daar is meer voor nodig en dat begint met een gesprek met de buren.

vve buren

Samen met je VvE-buren aan de slag

Woon je in een appartementencomplex dan koop je het recht om daar te wonen en ben je gezamenlijk met de andere VvE leden eigenaar van het gehele appartementencomplex. Je bent dus ook gezamenlijk verantwoordelijk voor goed beheer en onderhoud. Heb je een idee hoe het anders of beter kan, dan moet je in gesprek met de buren, de andere leden van de VvE. Wacht daarmee niet tot de volgende Algemene Leden Vergadering, dat duurt te lang en die is bedoeld voor het nemen van besluiten. Voordat je in de ALV een besluit kan nemen is er al veel gesproken en onderzocht.

Je kan ook je vraag aan het bestuur van de VvE stellen, misschien werkt dat. Het hangt sterk af of die vraag vaker gesteld wordt en ook hoe actief het bestuur is. Als je echt iets wil, het echt belangrijk vindt, ga dan zelf aan de slag. Misschien biedt jouw VvE de mogelijkheid om daar een commissie voor op te richten en anders noem je het gewoon een werkgroep.

Draagvlak creëren om je doel te bereiken

Het begint met een doel, wat wil je realiseren en wat is er voor nodig. ‘Het geld is op, de maand nog niet voorbij’ schreef ik en daarmee doelde ik op de enorm gestegen prijzen om je woning te verwarmen. De kranten staan er de afgelopen maanden bol van. En terecht, er is in korte tijd een nieuwe vorm van armoede ontstaan, de energiearmoede.

Het antwoord hierop is isoleren, isoleren, isoleren, dus een grote renovatie aan je appartementengebouw. Hoe ga je hierover het gesprek beginnen? Begin het gesprek met je naaste VvE buren, of met de mensen die je vaak tegenkomt in het gebouw en vertel bijvoorbeeld wat je in het nieuws hebt gehoord. In dit geval over de stijgende kosten voor het verwarmen van je woning. Vertel wat dat met je doet en vraag hoe de ander dat beleeft. Gaat het alleen om de prijs van aardgas, of ook de zorgen om de inwoners van de provincie Groningen die met de schade aan hun woningen zitten?

Of zoek je het in de wereldpolitiek met de vraag hoe afhankelijk wij van Rusland willen zijn? Natuurlijk hoor je een van je buren gelijk zeggen dat waterstofgas de oplossing is en misschien ben jij dat zelf wel. Iedereen heeft zijn eigen beleving en eigen waarheid. Breidt deze gesprekken uit zodat het gaat leven binnen jouw appartementencomplex.

Het belang van een ijzersterk VvE bestuur

Als het gesprek op gang is gebracht ontstaat er draagkracht om het serieuzer aan te pakken. Het wordt tijd voor onderzoek en daar kan iedereen op zijn eigen wijze aan mee doen. Het wordt nu ook tijd dat het VvE bestuur aanhaakt, voor zover dat nog niet het geval was.

Als tussenstap wil ik graag het belang van een goed VvE bestuur noemen, stichting WNR heeft zelfs een cursus voor VvE bestuurders mee ontwikkeld. Het VvE bestuur heeft een belangrijke positie en draagt de verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het appartementencomplex. Zijn alle VvE leden en uiteraard het bestuur zelf zich daar bewust van? Is er een voltallig en gemotiveerd bestuur, worden vergaderingen tijdig ingepland en worden de besluiten in de ALV genomen zoals vastgelegd in de statuten.

Concreet resultaat

De dialoog begint nu serieuze vormen aan te nemen en dat betekent dat het een echt project wordt. Spreek met je VvE buren af hoe je dat aanpakt, hier speelt het bestuur een cruciale rol. Het is tijd om uitgebreider onderzoek te doen naar de oorzaak en mogelijke oplossingen.
Laat je daarbij goed adviseren, als je dat professioneel aanpakt kost het geld. Heeft het VvE bestuur daar voldoende mandaat voor of is daar eerst een formeel besluit in de ALV voor nodig? Op zich is dat geen probleem. Eigenlijk is het juist goed: dan spreek je duidelijk met elkaar af welke richting je op gaat, wat je doel is en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Met een stappenplan of routekaart kan je duidelijk aangeven wat de planning is zodat de bewoners weten hoe het project vordert en wanneer welk resultaat concreet bereikt wordt.

Geen tijd te verliezen

Houdt er rekening mee dat een dergelijk proces veel tijd kost. Tijd om onderzoek te doen en natuurlijk vergaderingen om formele besluiten te nemen. En niet te vergeten: veel leuke gesprekken in de wandelgangen! Zoek advies en ondersteuning als dat nodig is, ook voor het begeleiden van het proces is dat mogelijk. Als het, zoals in bovenstaand voorbeeld, gaat om verduurzamen en van het aardgas af, dan gaat het om de energietransitie en heeft de gemeente als regievoerder er belang bij. Veel gemeentes stellen vanuit haar zorgplicht subsidiegeld beschikbaar om VvE’s te ondersteunen. Ga daarover in gesprek met je gemeente, bijvoorbeeld via het energieloket van je gemeente.

Ik schreef eerder op Woontlekker de blog Goed en onafhankelijk advies helpt bij keuzes verduurzamen nu en straks. Kan je al op weg helpen.

Hier lees je meer over de oplossingen die WNR de VvE biedt. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw VvE neem dan gerust contact met mij op via info@wnr.nu of bel 0318 – 698 437. Wij helpen je graag op weg!

Walter van Steenis, directeur WNR

Aandacht voor verduurzaming VvE op beurs Huis & Energie 2021

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november doe je duurzame inspiratie op tijdens Huis & Energie in Expo Haarlemmermeer. Het is de grootste beurs voor duurzame energie en duurzaam wonen in ons land. Stichting WNR is present op de vrijdagmiddag met een korte presentatie over de uitdagingen voor de VvE die wil verduurzamen.

Tijdens de drie beursdagen is er een uitgebreid lezingenprogramma. Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR) geeft op vrijdagmiddag van 15:20 tot 15:40 de presentatie ‘Grip op verduurzaming van de VvE’. Het verduurzamen van appartementen, wat betekent dat voor een Vereniging van Eigenaars? Het gaat over de kwaliteit en de uitstraling van de woningen, maar ook over het belang van een goede relatie met je buren. Walter van Steenis, directeur van stichting WNR vertelt je er meer over in deze korte presentatie.

Van zonne-energie, tot verlichting en subsidies

En als je dan toch op Huis & Energie bent, maak dan meteen kennis met bedrijven uit de volgende 8 sectoren:

 • Zonne-energie
 • Duurzaam verwarmen
 • Slimme verlichting
 • Woningisolatie
 • Ventileren & koelen
 • Elektrisch vervoer
 • Financiën & subsidies
 • Duurzaam wonen

Duurzaam Droomhuis

Mis vooral niet het Duurzaam Droomhuis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, isolatie en voor de deur een elektrische auto. Op het adviesplein zitten onafhankelijke experts van Milieu Centraal klaar om alles te demonstreren en uit te leggen.

Met korting naar Huis & Energie

Openingstijden:
Vrijdag 12 november: 10:00 – 18:00
Zaterdag 13 november: 10:00 – 18:00
Zondag 14 november: 10:00 – 17:00

Locatie:
Expo Haarlemmermeer

Prijs:
20 euro

Wij mogen je 2 kortingscodes aanbieden:

 • 21HEWNR: 2,50 euro korting op een kaartje
 • 2021RELATIE: een kaartje gratis bij aanschaf van een of meer kaartjes

Website:
www.huisenenergie.nl

Webinar over verduurzamen van de VvE

Het verduurzamen van appartementen, wat betekent dat voor de VvE, de Vereniging van Eigenaars? Stichting WNR vertelt je er over meer in het webinar ‘Grip op de verduurzaming van de VvE’ op 2 óf op 3 november 2021. In een uur praten we je bij over de uitdagingen voor jouw VvE .

Als je huiseigenaar bent is het logisch dat je zorgvuldig met je huis omgaat en er goed voor zorgt. Dat kost geld, maar het geeft ook veel comfort en woonplezier. Goed onderhoud is ook bepalend voor de waarde van je woning en die kosten verdien je bij verkoop deels weer terug. Afhankelijk van de huizenmarkt, uiteraard, maar zeker in relatie tot de woningen in je omgeving.

Je kunt hier de samenvatting van de opname bekijken:

webinar verduurzaming vve

Ben je de bezitter van een appartement dan heb je formeel geen huis gekocht maar het recht om een deel van een appartementencomplex te bewonen. Met de verplichting om collectief zorg te dragen voor de instandhouding van het volledige wooncomplex. Om dit collectief goed te organiseren is een Vereniging van Eigenaars (VvE) in het leven geroepen. Iedere eigenaar van een appartement is verplicht lid van die VvE. Hoe besluiten exact genomen wordt, wie welk stemrecht heeft en meer ‘huishoudelijke’ afspraken over het beleggen van een Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn vastgelegd in de statuten, ook wel de akte van oprichting, al dan niet aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Hoe doe je dat dan als je in een appartementencomplex woont en je woning onderdeel is van een groter geheel?
Laat je dan anderen beslissen over de staat van onderhoud van je woning of wil je daar zelf ook wat over te zeggen hebben?

Dat kan, dat recht heb je, want iedere eigenaar is verplicht lid van de VvE en alle besluiten worden genomen tijdens de ALV. Iedere VvE heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het periodiek organiseren van de ALV conform de spelregels die in de statuten zijn vastgelegd. Vaak heeft een VvE ook een beheerder, een organisatie die de ALV’s faciliteert en financiële administratie uitvoert. De VvE beheerder adviseert, maar is niet diegene die beslist over

Verduurzamen van de VvE gaat over relaties

In het webinar ‘Grip op de verduurzaming van de VvE’ gaat Stichting WNR in op het belang van een goede relatie met je buren over de uitstraling en kwaliteit van je woning. En op het belang van een goede ALV, de rol van de VvE beheerder en het belang van een gedegen bestuur als je als VvE wilt verduurzamen. Tevens geven we tips hoe je jouw mening geeft en waar je op kan letten of het wooncomplex goed beheerd wordt. Denk daarbij aan het belang van een gedegen MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP).

Tijdens het webinar komt aan de orde:

 • De opgave van de energietransitie voor de VvE
 • Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken
 • Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s
 • Vragenronde

Sprekers zijn direct betrokkenen bij stichting WNR: Egbert de Jong (voorzitter) en Walter van Steenis (directeur).

Kennis opdoen en positie versterken

Stichting WNR organiseert dit webinar voor VvE-besturen die werk maken van hun uitdagingen. Na deze online bijeenkomst heb je beter in beeld wat de uitdagingen zijn voor jouw VvE als je wilt verduurzamen. Als VvE-bestuur doe je niet alleen belangrijke kennis op. Je kunt er ook je positie mee versterken en daarmee de besluitvaardigheid van de VvE in zijn geheel.

Ook in 2021 geeft WNR obligaties uit

WNR pakt de opgave om woningen te renoveren en verduurzamen in Nederland groots aan. Wij willen een aanzienlijk deel van de 7 miljoen woningen die voor 2050 van het aardgas af gaan renoveren en een duurzame toekomst geven. Dat doen we uiteraard niet alleen, daar hebben we hulp, kennis en ervaring bij nodig. Na de succesvolle uitgifte in 2020 geeft WNR in 2021 opnieuw obligaties uit voor leden van zustervereniging DNA in de bouw. Voor hen een unieke kans om te participeren en de ambities van WNR te ondersteunen.

Na de start in 2020 staat de WNR Methode. We zijn met meerdere VvE’s in gesprek en de eerste haalbaarheidsonderzoeken zijn afgerond. Het zijn stuk voor stuk trajecten die veel tijd kosten. Dat is niet erg, we hebben er vertrouwen in dat wij een groot deel van deze projecten ook gaan renoveren. Om voldoende potentiële klanten te benaderen hebben we goed opgeleide mankracht nodig en meer budget voor marketing. Deze sterke groeifase wordt scale up genoemd. Naast het rendement, een beperkte ‘winst’, die we op de eerste projecten hebben gemaakt, de investering uit de eerste en nu ook de tweede obligatieronde, zijn we in gesprek met financiers die hierin gespecialiseerd zijn.

Obligatie unieke kans om te participeren

Om aan voldoende startkapitaal te komen is het belangrijk dat we het vertrouwen krijgen van een scale up financier. Zo’n financier kijkt naar de product/markt combinatie, maakt een inschatting van kansen en bedreigingen, en kijkt naar de hoeveelheid beschikbaar ‘eigen’ kapitaal. Dat is dus het geld dat wij zelf inleggen. Voor leden van de vereniging DNA in de Bouw, een unieke tweede kans om te participeren in WNR. Er zijn voor dit jaar drie opties om uit te kiezen. De rente is iets lager dan bij de eerste uitgifte, maar is nog steeds riant te noemen vergeleken bij de rente op spaarrekeningen, die voor de grote spaarders zelfs nog steeds negatief is.

blank

De obligatieovereenkomst gaat in per 1 december 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Op basis van een mini onderzoek onder leden van DNA in de bouw gaan wij ervan uit dat eenieder hier een keuze uit kan maken. De kans op samenwerking met WNR in projecten, of later bij een concrete opdracht tot renovatie in een consortium, staat los van deelname in deze obligatielening.

Heb je interesse WNR te ondersteunen?

Als je lid bent van DNA in de bouw (of het wilt worden!) dan vinden wij het super als je ons met een obligatie wilt ondersteunen!

Je kunt hier de obligatievoorwaarden inzien, de obligatieovereenkomst en een Akte van sessie waarmee een afgenomen obligatie worden overgedragen aan een andere partij.

Op deze pagina kun je alles nog eens rustig nalezen en vind je ook het inschrijvingsformulier.

Reageer voor maandag 25 oktober 2021 met hoeveel obligaties en van welke (nominale) waarde je wilt deelnemen. Dan starten wij de procedure op die we 1 december financieel afronden.

Naast het verwerven van kapitaal voor investering in de groei zijn we ook in gesprek met partijen om een strategische samenwerking op te zetten. Het gaat dan om samenwerking op gebied van marketing, maar ook het gezamenlijk inschrijven op aanbestedingen van de overheid.