You are currently browsing category

WNR

Webinar: Grip op de verduurzaming van de VvE

Energietransitie, Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplannen, geen aardgas meer. Wat betekent dat voor de Vereniging van Eigenaars? Stichting WNR vertelt je er meer over in het webinar op 8 juni. In anderhalf uur praten we je bij over de uitdagingen voor jouw VvE als je wilt verduurzamen.

De verantwoordelijkheid van een bestuur van een Vereniging van Eigenaars is aanzienlijk. Een VvE heeft een belangrijke rol bij het in stand houden van het appartementencomplex, technisch, organisatorisch en financieel. De energietransitie maakt het er voor de VvE niet eenvoudiger op. Je moet immers rekening houden met toekomstige ontwikkelingen die nog niet volledig te overzien zijn.

Het huishoudboekje van de VvE illustreert de gezondheid van de VvE. Het is een belangrijk fundament voor het langjarig in stand houden van het appartementencomplex. Bovendien: het behoud van je woning als onderdeel van een appartementencomplex heeft sterke invloed op je woonplezier. Nog los van de waardeontwikkeling van het vastgoed, je woning, je eigen vermogen. Alle reden dus om hiermee serieus om te gaan.

Tijdens het webinar komt aan de orde:

  • De opgave van de energietransitie voor de VvE
  • Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken
  • Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s
  • Vragenronde

Sprekers zijn direct betrokkenen bij stichting WNR: Clarence Rose, Carl-peter Goossen, Egbert de Jong (voorzitter) en Walter van Steenis (directeur). De bijeenkomst is deels interactief en er is ruimte voor vragen.

Praktische informatie

Het webinar wordt gegeven op 8 juni 2021 van 19:30 tot ca 21:00 uur.

Doe je met andere bewoners of betrokkenen mee? Laat iedereen zich individueel aanmelden.

Op de dag van het webinar ontvangt iedereen die zich vooraf heeft aangemeld rond 12 uur de mail met een link naar de Zoom-meeting (houd de spambox in de gaten). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Kennis opdoen en positie versterken

Stichting WNR organiseert dit webinar voor VvE-besturen die werk maken van hun uitdagingen. Na deze online bijeenkomst heb je beter in beeld wat de uitdagingen zijn voor jouw VvE als je wilt verduurzamen. Als VvE-bestuur doe je niet alleen belangrijke kennis op. Je kunt er ook je positie mee versterken en daarmee de besluitvaardigheid van de VvE in zijn geheel.

Strategische samenwerking WNR en Segon versnelt duurzame renovaties

Stichting WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) en Segon hebben medio april officieel hun samenwerking bekrachtigd. Tezamen ontwikkelden zij voor VvE’s de baanbrekende bouwmethodiek die energieprestaties tot 30 jaar garandeert, gekoppeld aan langjarige financiering met lage rente. WNR garandeert de prestaties van de renovaties, Segon geeft de randvoorwaarden voor financiering vorm. Met de ondertekening onderstrepen zij maximaal in te zetten op gezamenlijke projecten. Het eerste project onder deze afspraken zijn de 6 flats aan de Pettelaarseweg in ‘s Hertogenbosch.

De samenwerking is voortgekomen uit de renovatie bij de VvE Ellen in Assen. Dit is de eerste VvE in Nederland waar in 2018 een woonlastenneutrale verbouwing is uitgevoerd, op basis van een vergaande verduurzaming en aardgasvrije aanpak. De bewoners betalen gemiddeld per maand ongeveer hetzelfde als vóór de verbouwing. Voor de renovatie van hun woningen hebben experts van WNR en Segon in samenwerking met het bankwezen, de gemeente en provincie een zeer innovatieve financieringsconstructie ontwikkeld: het Asser Servicekostenmodel (ASM).

Beproefde bouwmethodiek

Het ASM-concept vormt de financiële basis van de WNR-bouwmethodiek: financiering van de VVE, en niet van de individuele bewoners, gekoppeld aan lange termijn prestatiegaranties en met een doordacht bouwconcept gebaseerd op het passiefhuis principe. Dit minimaliseert het onderhoud en de energetische prestaties leiden tot 90% warmtereductie per woning. Zo krijgt zowel de financier als de appartementshouder nog meer zekerheid dat de woonlasten beheersbaar blijven. 

Belangrijk is bovendien dat de VvE als rechtspersoon wordt gefinancierd en niet de individuele eigenaar, bewoner of belegger. Dit levert aanzienlijke voordelen op bij de organisatie, de communicatie, de financiering en de juridische afwerking. Door de integrale aanpak gecombineerd met de lange termijn garanties neemt de zekerheid toe. 
De visie en jarenlange ervaring van een verscheidenheid aan experts van WNR en Segon komt in deze aanpak tot uitdrukking. Het is de oplossing om te verduurzamen, voor lokale overheden, verenigingen van eigenaren, corporaties en private gebouweigenaren. Het geeft bewoners perspectief op een toekomstgerichte woning die geen last meer is maar een lust wordt. WNR verbindt hier een 30-jarige prestatiegarantie aan, indien men voldoet aan het WNR-keurmerk.

Renovatie 6 flats Pettelaarseweg 

Met de recent bekrachtigde strategische samenwerking willen WNR en Segon duurzame renovaties versnellen. Het eerste project dat zij onder de gemaakte afspraken uitvoeren zijn de 6 flats aan de Pettelaarseweg in ‘s Hertogenbosch. De haalbaarheidsstudies voor de renovaties worden momenteel besproken. Er blijkt uit dat maatwerk noodzakelijk én gewenst is. Standaardiseren is belangrijk om de kosten te beperken, het maatwerk is noodzakelijk omdat niet iedere (achtergrond van een) pand identiek is en ook de wensen en behoeften van de bewoners niet. 
De klanttevredenheid staat centraal in de aanpak van beide partijen en daar biedt de WNR-methode tal van mogelijkheden voor. 

Wijkvernieuwing inspireert VvE vastgoed te verbeteren

Appartementen waar het fors tocht, of koude vloeren. De behoefte om te verbeteren is bij veel VvE’s groot. Energie besparen is natuurlijk een veelgenoemd argument, vaak speelt ook mee dat het huidige comfort ver onder de maat is. Als VvE kijk je naar de waarde van je ‘vastgoed’ en die is mede afhankelijk van de directe omgeving. Zo blijkt wijkvernieuwing in Amsterdam West een VvE-bestuur te inspireren aan de slag te gaan.

Uit de analyse waarom wij aan tafel komen voor renovatie van VvE-appartementen blijkt dat de reden om met WNR in gesprek te gaan zeer divers is. In gesprek met de VvE-bestuurders komt altijd ter sprake hoe en wanneer ze van het aardgas af gaan. Zelden is de eerste vraag van de VvE dat ze van het aardgas af willen en hoe ze dat moeten aanpakken. Alleen als een VvE het eerste vooronderzoek heeft belegd bij een commissie duurzaamheid is dat nog wel eens de insteek van het gesprek. 

Monopolist

De vraag van het warmtenet af te willen, komt wel vaker voor. De macht van een monopolist geeft veel emotie en deels ook terecht. De koppeling van het tarief aan de aardgasprijs was ooit een rechtvaardig uitgangspunt, maar vandaag de dag niet meer.

Make-over VvE vastgoed

Het kan ook heel anders. In Amsterdam West raakte WNR in gesprek met een VvE-bestuur dat zag dat de gemeente de wijk aanpakt, de straten opknapt en het groen grondig vernieuwt. De woningcorporatie was aan de slag met grondige renovatie van haar appartementencomplexen. Een complete ‘make over’ van de wijk dus en dat was voor deze VvE aanleiding om ook stappen te ondernemen. 

Stilstand is achteruitgang

Als VvE kijk je naar de waarde van je ‘vastgoed’ en die is mede afhankelijk van de directe omgeving. “Stilstand is achteruitgang” was in Amsterdam de conclusie en als je dan toch aanpakt, dan integraal en van het aardgas af, zodat je er weer een jaar of dertig tegen kan!

Koploper worden vanuit slechte positie

We spreken ook VvE-bestuurders die met de handen in het haar zitten. Groot onderhoud is dringend noodzakelijk, maar de financiële middelen zijn niet beschikbaar. Helaas komen we veel VvE’s tegen waar ‘het huishoudboekje’ niet op orde is. Dat inzicht is pijnlijk en het kost ook de nodige tijd om deze boodschap bij alle leden van de VvE te laten doordringen. Als dat besef er is liggen er ook weer hele mooie kansen. Groot onderhoud combineren we dan met een enorme verbetering van het appartementencomplex. Betere isolatie, triple glas en nieuwe installaties, uiteraard zonder aardgas, in combinatie met asbestsanering, aangepast aan de laatste eisen brandveiligheid en liefst ook nog andere woonwensen. Daarna zijn de woningen weer super aantrekkelijk en kunnen makkelijk tientallen jaren mee. De energiebesparing tot wel 90% geeft ruimte om een groot deel van de kosten van aflossing en rente te betalen. Het comfort is aanmerkelijk verbetert en uit onderzoek blijkt ook dat de verkoopprijzen van de woningen stijgen.

VvE, wat zijn je woonwensen?

Hoe staat jouw appartementencomplex erbij en wat zijn de woonwensen van jullie leden? Is er een visie en lijkt die onbetaalbaar? Neem contact op met WNR om de mogelijkheden te bespreken.

Kansen verduurzamen VvE in Urbancast #2

In de recent gestarte Urbancast is Walter van Steenis te horen, directeur van WNR. Dit is een maandelijkse podcast van Urban-Innovators: een online platform waar kennis delen en vraagstukken oplossen binnen bouwend en civiel Nederland centraal staat. In de Urbancast vertelt Walter waarom VvE’s woonlastenneutraal renoveren zo interessant is en waar WNR kansen ziet. Walter’s verhaal – ook over zichzelf – hoor je in #2, hier alvast de opwarmer.

TCO-tool: stabiele factor in de switch

De weg naar een baan als duurzaamheidsadviseur verliep voor Walter bijzonder, vertelt hij in de Urbancast. Hij heeft namelijk een opleiding in autotechniek gevolgd, en later andere interesses ontwikkeld. Al is de switch hem niet geheel vreemd: de TCO-tool is een methodiek die bij auto leasen ook veel aanbod komt. Nu gebruikt hij deze om berekeningen te maken voor duurzame renovaties. Duurzaamheid heeft Walter overigens altijd al belangrijk gevonden: vanaf zijn eerste huurwoning is hij al bezig met energiekosten. 

Een paar jaar geleden had Walter een realisatiemoment dat het niet goed ging met het klimaat. Dit was het moment voor hem aan de slag te gaan als adviseur en ook in de politiek actief te worden. Als adviseur merkt hij dat mensen wel graag advies willen hoe ze hun huis kunnen verduurzamen, maar dat mensen het vervolgens lastig vinden om tot daden over te gaan. 

Waarom VvE’s verduurzamen?

De vraag waarom VvE’s zo interessant zijn werd aan Walter meerdere keren gesteld in de Urbancast. Hij heeft er een heldere uitleg voor: omdat dit een verzameling van woningeigenaren is. Van zo’n homogene groep kun je het gemiddeld energieverbruik bepalen. Dit is belangrijk, want WNR garandeert – na haalbaarheidsonderzoek – een energieverbruik voor de komende 30 jaar. Na de renovatie kan hier gemiddeld 90% op bespaard worden, en dat is ook de reden dat de bank een scherpe rente kan aanbieden. 

Daarnaast wordt gekeken naar het meerjarenonderhoudsplan en de huidige en nieuwe situatie. Doordat alles vernieuwd is, zullen je onderhoudskosten de komende jaren ook laag zijn. Deze twee componenten samen maken dat je het woonlastenneutraal kan doen, mits het moment natuurlijk is.

Natuurlijk moment

Daarnaast hebben VvE’s ook een gezamenlijk natuurlijk moment. Dat doet zich voor als je toch al had gepland om onderhoud te plegen, of als je al een verbouwing van plan bent. Alle kozijnen zijn rond dezelfde tijd aan vernieuwing toe: het ideale moment om er driedubbel glas in te zetten. Dit is bij particuliere woning eigenaren niet het geval. Daar kiest ieder voor zich wanneer ze onderhoud aan hun woning plegen.

Waarom met WNR in zee?

WNR kan veel vertellen over wat er allemaal bij een renovatie komt kijken, vertelt Walter. Na het haalbaarheidsonderzoek komt er een concreet verhaal uit: Het is mogelijk, niet mogelijk of mogelijk mits… 

Een VvE is overigens niet verplicht om na het haalbaarheidsonderzoek bij WNR de bouw af te nemen. Dit is een service die WNR biedt om de VvE’s te ontzorgen. WNR kent gecertificeerde bouwpartijen en ondersteunt de VvE bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening. 

Urbancast #2 duurt 20 minuten en beluister je hier.

Nieuwe brochure WNR informeert over verduurzaming VvE

Veel bestaande Nederlandse appartementencomplexen en flats kunnen wel een moderniseringsslag gebruiken. Om het gebouw up-to-date te houden en om de bewoners meer comfort te geven. WNR vindt dat het tijd is om hier met een integrale bril naar te kijken. Om onze visie en methode te introduceren, hebben wij een algemene brochure uitgebracht. 

WNR (WoonlastenNeutraal Renoveren) heeft als doel duurzame energetische renovaties van woningen en gebouwen te versnellen, met ondernemers uit het mkb in een intensieve samenwerking. WNR bouwt niet zelf, maar faciliteert regionale consortia bij het ontwerpen en uitvoeren van hoogwaardige, duurzame en betaalbare renovaties. Onze focus ligt op appartementen van VvE’s.

De algemene brochure is bestemd voor alle partijen die betrokken zijn bij duurzame renovaties van appartementencomplexen. De vraag om bestaande appartementencomplexen te moderniseren wordt steeds groter. Hoe voldoe je verstandig aan de huidige eisen en wensen? Hoe krijgen de bewoners een toekomstgerichte woning met veel meer comfort? Deze brochure gaat in op de problematiek en laat zien dat verduurzaming de katalysator kan zijn voor modernisering van bestaande woningen. 

Het bijzondere aan de WNR-aanpak

Met de aanpak van WNR worden alle woningen in het gebouw 100% toekomstgericht, met oog op wooncomfort, betaalbaarheid en gebruikswaarde voor de komende 30 jaar. Het bijzondere eraan is dat de kosten voor de renovatie worden verrekend in de servicekosten. Het resultaat? De energie- en servicekosten samen zijn ná renovatie niet of nauwelijks hoger dan de lasten voor energie- en servicekosten samen vóór de renovatie. 

Dit is mogelijk door een lange-termijnfinanciering, waarbij de periodieke aflossing is verspreid over een lange periode met een zeer lage rente. Hierdoor is het maandelijkse aflossingsbedrag vrij klein en de servicekosten ook. De maandlasten vóór en ná de renovatie kunnen vrijwel gelijk blijven. Meer over de financiering, de mogelijkheden en over het WNR-model vind je hier

Bewezen methodiek

Ons WNR-model heeft zich bewezen! In Assen staat de VvE-flat Ellen met 28 appartementen. Deze flat wordt inmiddels twee jaar gemonitord op zowel werkelijk energieverbruik als ervaren comfort. De aanpak is dus zeer succesvol geweest. In Wageningen is de VvE Nolensstraat met 20 appartementen optimaal gerenoveerd (opgeleverd in 2020). Beide projecten zijn met een buitenschil-oplossing uitgevoerd, wat tot een sterk verbeterd comfort en een extreem hoge energiebesparing heeft geleid. 

Interesse in de brochure? Laat dan hieronder je gegevens achter en download de digitale brochure direct.

Download de brochure 

Als je de brochure downloadt, meld je je gelijk aan voor de gratis nieuwsbrief!

Online informatiesessie WNR tijdens Building Holland Digital

Online informatiesessie WNR tijdens Building Holland Digital

Op 10 september 2020 organiseerde de beurs Building Holland een digitaal event met als thema energietransitie. Stichting WNR kreeg de kans een presentatie te verzorgen waarin enkele betrokkenen aan het woord kwamen. Centraal stond de eerste uitdaging die de kersverse stichting op zich heeft genomen: het betaalbaar woonlastenneutraal renoveren van VvE-appartementen. De eerste keer waarin het verhaal van WNR live werd verteld!

WNR (Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren samenwerken in het kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit mkb-collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen betaalbaar duurzaam te renoveren, op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud, met blijvend lage woonlasten.

Inspirerende breakout sessie tijdens Building Holland Digital over betaalbaar verduurzamen van VvE-appartementen in combinatie met onderhoud en woningverbetering. Aan het woord en allen meewerkend in stichting WNR: Carl-peter Goossen (‘founding father’ WNR), Joost Schretlen, Walter van Steenis (directeur WNR), Egbert de Jong (voorzitter WNR). Presentatie: Saskia de Jong.

Aanpakken, uitvoeren en upscalen

In het eerste deel van de presentatie komen betaalbaarheid en garantie die WNR verstrekt aan de orde. In het tweede hoe WNR deze duurzame en betaalbare woningverbetering deel aanpakt, uitvoert en wil upscalen. In 16 minuten maak je kennis met WNR en de mensen er achter en word je bijgepraat over mogelijkheden en onmogelijkheden van het betaalbaar en duurzaam renoveren van VvE-appartementen.

WNR Building Holland

De vraag om appartementencomplexen en flats te moderniseren wordt steeds groter, maar de problematiek is ook groot en complex. Dat vormt een fikse uitdaging voor veel VvE’s. Hoe voldoe je het beste aan de huidige eisen en wensen en krijgen de bewoners een toekomstgerichte woning met veel meer comfort? De wens is immers vaak ook te verduurzamen en aardgasvrij te worden.

Met de aanpak van WNR worden alle woningen in het complex 100% toekomstgericht gerenoveerd, met het oog op wooncomfort, betaalbaarheid en gebruikswaarde voor de komende 30 jaar. WNR begeleidt het hele proces: financiën, techniek en organisatie. Van initiatieffase tot na oplevering, inclusief stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar.

Maak een afspraak

Het gesprek in de eigen ‘studio’ werd afgesloten met de oproep aan de kijker een persoonlijke afspraak te maken. Ben jij ook getriggerd door de mogelijkheden die WNR biedt? Neem dan contact met ons op via info@wnr.nu.