Hoe ga je als gemeente om met cultureel erfgoed en welstand

gemeente vve

21 oktober 2022

Het valt op dat de afdeling welstand ook een mening heeft over panden die niet gekenmerkt zijn als gemeentelijk- of Rijks monument en ook niet onder de noemer beschermd dorps- of stadsgezicht vallen. Bij het renoveren van appartementencomplexen lopen wij daar tegenaan, vaak met gevolg dat de kosten oplopen. Kosten om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de afdeling welstand. Dit zijn kosten voor esthetische aanpassingen en die dus geen extra energiebesparing opleveren. Een belangrijke reden waarom voor deze appartementencomplexen niet gerenoveerd kunnen worden, zonder dat de woonlasten oplopen. Dit is tevens vaak de reden dat de complete renovatie niet doorgaat.

De VvE’s die hier mee te maken krijgen zouden door de gemeente goed begeleid moeten worden met een multidisciplinair projectteam. Voor de betreffende VvE’s kan dezelfde procesbegeleider en energieadviseur gekozen worden, zodat de kennis geborgd is, wat weer een kostenvoordeel oplevert. Uit onze ervaring met VvE’s en gemeentes kunnen we de conclusie trekken dat het voor een individuele VvE te duur wordt om zelfstandig tot een doordacht verduurzamingsconcept te komen. Daarnaast kost deze individuele benadering erg veel tijd en kost het om die reden ook al meer geld per VvE. Geld dat deze VvE’s simpelweg niet hebben voor dit proces en deze aanpassingen. Dat geld is noodzakelijk voor de maatregelen om energie te besparen en van het aardgas af te kunnen.

Gemeenschappelijke aanpak

Voor een wijk, een buurt, met vergelijkbare panden en tekortkomingen kan de gemeente een bouwfysisch team samenstellen, met een architect, bouwfysici, energiedeskundigen, een kostprijsanalist, communicatiedeskundige, jurist, om in samenspraak met de afdeling welstand en bewoners, inclusief (kleine en grote) verhuurders tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Gezamenlijk ontwerp je een concept dat op deze VvE’s van toepassing is. Een eerste concept is als pilot nu uitgewerkt, de komende periode volgt besluitvorming. De ervaringen zijn vooralsnog zeer positief en alle VvE’s in die buurt doen vooralsnog mee.

Lagere kosten, hogere doorloopsnelheid

Door de inzet van dergelijke teams in buurten met een homogene bebouwing en met specifieke cultuur historische waarden, kunnen de kosten omlaag en de doorloopsnelheid omhoog. De vraag is of de gemeente de kosten van deze specifieke verzwarende eisen moet dragen, of dat deze voor rekening van de VvE’s moeten komen. Daar mag de (lokale) politiek zich over uitspreken. Wij zien nu dat de VvE’s die niet met deze eisen van de afdeling welstand te maken hebben het al zwaar genoeg hebben om te verduurzamen. We willen ervoor pleiten dat de extra kosten voor rekening van de eiser zijn, dus voor rekening van de gemeente. Of tenminste een aanzienlijk gedeelte van deze extra kosten. 

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank