Samenwerking met VvE beheerder bij renovatie loont

samenwerking vve beheerder

24 juni 2024

De VvE beheerders hebben het te druk, zo geven zij bij ons aan in gesprekken die we regelmatig met ze voeren. Op de vraag wat daar de oorzaak van is krijgen we steevast twee antwoorden. De klant is in het algemeen mondiger, wil veel meer weten en vraagt daardoor veel meer tijd. En: er komen steeds meer vragen over renoveren en verduurzamen. Die vragen zijn zo uiteenlopend, van technische oplossingen, subsidies, vergunningen tot juridische en financiële vragen, dat ze daar geen goed antwoord op hebben. Dat antwoord heeft WNR wel: samenwerken!

Samenwerking voor iedereen lucratief

Gelukkig merken we dat steeds meer VvE beheerders inzien dat een samenwerking met WNR ook voor henzelf lucratief kan zijn. De vragen over verduurzamen kunnen wij eenvoudig beantwoorden en tijdens het renovatieproces kunnen we eenvoudig afstemmen welke taken de VvE beheerder kan oppakken en welke taken door anderen opgepakt moeten worden. De uren die een VvE beheerder moet maken in het renovatieproces en buiten de standaard dienstverlening met de VvE vallen, worden uiteraard door de VvE betaald.

Achter iedere vraag een zorg

Dat de klant mondiger is geworden is een maatschappelijke trend die wij ook herkennen. WNR is gewend veel vragen te krijgen en dat vinden wij ook heel belangrijk. Uiteindelijk zit achter iedere vraag een zorg en het is belangrijk dat goed met elkaar te delen om die zorgen weg te nemen. Opvallend is dat meerdere VvE beheerders aangeven dat de vergoeding die ze van een VvE ontvangen – en vastgelegd is in de beheerovereenkomst – niet toereikend is voor de hoeveelheid werk die ze voor een VvE doen.

VvE beheerder kan niet zonder onderhoudswerk

Als wij doorvragen hoe de VvE beheerder dat financieel oplost, blijkt dat de commissie die ze ontvangen voor de regiewerkzaamheden van reparaties en onderhoud, dat tekort opvangt. Een VvE beheerder kan dus niet zonder dit onderhoudswerk. Als wij een renovatie bij een VvE voorstellen waarbij het woongebouw bijna tot nieuwstaat gerenoveerd wordt en er de komende 15 à 20 jaar niet of nauwelijks onderhoud en reparaties nodig zijn, dan gaat de VvE beheerder verlies maken op de taken en vergoeding vanuit de beheerovereenkomst. Die vergoeding moet dus omhoog na een renovatie en dat is precies waar wij ook rekening mee houden in onze berekeningen over de woonlasten voor en na renovatie. Zo blijft een VvE beheerder financieel stabiel, zelfs na grondige renovaties die de onderhoudsbehoefte grondig verminderen. Samenwerking met de VvE beheerder is daarom essentieel voor een succesvolle renovatie en financiële stabiliteit. Wat WNR VvE’s biedt lees je hier.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank