Webinar over verduurzamen van de VvE

verduurzamen VvE

6 oktober 2021

Het verduurzamen van appartementen, wat betekent dat voor de VvE, de Vereniging van Eigenaars? Stichting WNR vertelt je er over meer in het webinar ‘Grip op de verduurzaming van de VvE’ op 2 óf op 3 november 2021. In een uur praten we je bij over de uitdagingen voor jouw VvE .

Als je huiseigenaar bent is het logisch dat je zorgvuldig met je huis omgaat en er goed voor zorgt. Dat kost geld, maar het geeft ook veel comfort en woonplezier. Goed onderhoud is ook bepalend voor de waarde van je woning en die kosten verdien je bij verkoop deels weer terug. Afhankelijk van de huizenmarkt, uiteraard, maar zeker in relatie tot de woningen in je omgeving.

Je kunt hier de samenvatting van de opname bekijken:

webinar verduurzaming vve

Ben je de bezitter van een appartement dan heb je formeel geen huis gekocht maar het recht om een deel van een appartementencomplex te bewonen. Met de verplichting om collectief zorg te dragen voor de instandhouding van het volledige wooncomplex. Om dit collectief goed te organiseren is een Vereniging van Eigenaars (VvE) in het leven geroepen. Iedere eigenaar van een appartement is verplicht lid van die VvE. Hoe besluiten exact genomen wordt, wie welk stemrecht heeft en meer ‘huishoudelijke’ afspraken over het beleggen van een Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn vastgelegd in de statuten, ook wel de akte van oprichting, al dan niet aangevuld met een huishoudelijk reglement.

Hoe doe je dat dan als je in een appartementencomplex woont en je woning onderdeel is van een groter geheel?
Laat je dan anderen beslissen over de staat van onderhoud van je woning of wil je daar zelf ook wat over te zeggen hebben?

Dat kan, dat recht heb je, want iedere eigenaar is verplicht lid van de VvE en alle besluiten worden genomen tijdens de ALV. Iedere VvE heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het periodiek organiseren van de ALV conform de spelregels die in de statuten zijn vastgelegd. Vaak heeft een VvE ook een beheerder, een organisatie die de ALV’s faciliteert en financiële administratie uitvoert. De VvE beheerder adviseert, maar is niet diegene die beslist over

Verduurzamen van de VvE gaat over relaties

In het webinar ‘Grip op de verduurzaming van de VvE’ gaat Stichting WNR in op het belang van een goede relatie met je buren over de uitstraling en kwaliteit van je woning. En op het belang van een goede ALV, de rol van de VvE beheerder en het belang van een gedegen bestuur als je als VvE wilt verduurzamen. Tevens geven we tips hoe je jouw mening geeft en waar je op kan letten of het wooncomplex goed beheerd wordt. Denk daarbij aan het belang van een gedegen MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP).

Tijdens het webinar komt aan de orde:

  • De opgave van de energietransitie voor de VvE
  • Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken
  • Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s
  • Vragenronde

Sprekers zijn direct betrokkenen bij stichting WNR: Egbert de Jong (voorzitter) en Walter van Steenis (directeur).

Kennis opdoen en positie versterken

Stichting WNR organiseert dit webinar voor VvE-besturen die werk maken van hun uitdagingen. Na deze online bijeenkomst heb je beter in beeld wat de uitdagingen zijn voor jouw VvE als je wilt verduurzamen. Als VvE-bestuur doe je niet alleen belangrijke kennis op. Je kunt er ook je positie mee versterken en daarmee de besluitvaardigheid van de VvE in zijn geheel.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank