Belang goed bestuur VvE centraal in webinars WNR

goed bestuur vve

24 april 2024

In april 2024 organiseerde stichting WNR twee boeiende webinars over de verduurzaming van appartementencomplexen beheerd door Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Deze sessies boden deelnemers de kans nieuwe kennis op te doen en van elkaar te leren. Het belang van een goed VvE-bestuur stond centraal.

De webinars kenmerkten zich door een levendige interactie met de deelnemers, die hun persoonlijke ervaringen en uitdagingen binnen hun VvE’s deelden. Een centraal thema tijdens de webinars was het belang van een sterk en betrokken VvE-bestuur. Experts legden uit hoe een proactief bestuur kan bijdragen aan een soepelere transitie naar duurzaamheid. Zij benadrukten de rol van het bestuur in het managen van de complexiteit van duurzame renovatieprojecten en het belang van regelmatige bijeenkomsten om alle leden betrokken en geïnformeerd te houden.

Uitdagingen en praktische oplossingen

Waarom is het zo belangrijk om een goed bestuur te hebben? Dat draagt bij aan een veilige, gezonde, en goed onderhouden woonomgeving die bovendien kosteneffectief en waardevast is. Dit onderstreept de rol van het VvE-bestuur voor zowel de huidige als toekomstige bewoners. Punten van aandacht daarbij zijn de complexiteit van besluitvormingsprocessen binnen VvE’s en de noodzaak van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering voor grote beslissingen. Wat maar aangeeft hoe essentieel transparantie en actieve deelname van alle leden is.

Alledaagse praktijkproblemen die WNR tegenkomt zijn niet-actieve (“slapende”) VvE’s en de vaak lage betrokkenheid van bewoners. Deze problemen worden verergerd door veelvuldige verhuizingen en soms door het uitbesteden van bestuurlijke taken aan VvE-beheerders. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud en financiële wanorde. Het benadrukt de urgentie voor VvE’s om zelf actie te ondernemen en zo snel mogelijk te reorganiseren en opnieuw te activeren voor een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.

Veilige overlegvormen

Een opmerkelijk verhaal was dat van een VvE-lid dat besloot uit het bestuur te stappen wegens een onveilige sociale situatie. Dit geeft aan hoe belangrijk een veilige en vooral respectvolle communicatieomgeving is.

In de presentatie werd er op gewezen dat veilige overlegvormen essentieel zijn om vrijuit te kunnen discussiëren over toekomstige plannen zoals integrale renovatie en de stappen daar naartoe. WNR suggereert het houden van deze gesprekken tijdens informele bijeenkomsten, zodat formele besluiten bewaard blijven voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Goed bestuur VvE sleutel tot succes

De voordelen van goed bestuur strekken zich uit van het verbeteren van de woonkwaliteit tot aan het waarborgen van de financiële gezondheid van het appartementencomplex. Uiteindelijk leidt dat tot waardevast en duurzaam vastgoed. De webinars van WNR benadrukten dat de verduurzaming van appartementengebouwen niet alleen een technische uitdaging is, maar vooral ook een bestuurlijke. Het is daarom essentieel dat elke VvE de noodzaak van goed bestuur omarmt en actief bijdraagt aan een leefbare, veilige en duurzame toekomst voor alle bewoners.

Transitie naar duurzaam beheer

Deze webinars gaven de deelnemers inspiratie voor een effectieve aanpak voor besluitvorming en implementatie van duurzaamheidsprojecten. Het doel van WNR is VvE’s te helpen bij hun transitie naar duurzaam beheer. Hiermee bevordert WNR niet alleen de verduurzaming van appartementencomplexen, maar ook de vorming van een betrokken club mensen die toekomstige uitdagingen aan kunnen.

Ter afronding van de webinars werden de deelnemers aangemoedigd om de opgedane kennis over het belang van goed bestuur van de VvE actief toe te passen binnen hun eigen vereniging.

Lees hier meer over de oplossingen die WNR biedt aan VvE’s

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank