Calamiteitenfonds kan risico’s renovatie VvE helpen beheersen

calamiteitenfonds VvE

17 april 2024

Financiële en juridische experts kwamen in april 2024 samen voor een discussie over de potentiële rol van een calamiteitenfonds voor VvE’s. Dat moet duurzame renovatieprojecten binnen Verenigingen van Eigenaars versnellen. De deelnemers vertegenwoordigden verschillende marktpartijen en waren uitgenodigd door het EU-project CondoReno. De bijeenkomst had tot doel te verkennen hoe zo’n fonds de financiële risico’s van grootschalige renovaties van VvE’s kunnen verminderen.

Wat is een Calamiteitenfonds?

Een calamiteitenfonds voor VvE’s is een fonds om onvoorziene financiële risico’s te dekken die kunnen ontstaan tijdens grote renovatieprojecten. Zo kunnen onverwachte kosten worden opgevangen die voortkomen uit overschrijdingen van budgetten of noodzakelijke aanvullende studies. Het kan ook gaan om extra kosten door onvoorziene bouwtechnische problemen, of veranderingen in projectomvang.

De financiële buffer kan de druk op de financiële reserves van VvE’s verminderen. Dat kan de besluitvorming over het al dan niet starten van duurzaamheidsprojecten versoepelen. Door de risico’s te beperken, kunnen VvE-bestuurders met meer vertrouwen en minder financiële zorgen beslissingen nemen over de investeringen. Bovendien draagt het fonds bij aan een stabielere financiële planning. En dat is essentieel voor het langetermijnonderhoud en de waardeverhoging van eigendommen.

CondoReno expertmeeting

Deze bijeenkomst maakte deel uit van het LIFE-CondoReno project waaraan WNR meedoet, gefinancierd door de Europese Unie. In de context van dit project wordt het calamiteitenfonds gezien als een cruciaal instrument om de verduurzaming van appartementencomplexen te versnellen. Door middel van dit fonds kunnen VvE’s worden ontzorgd in het financiële aspect van renovaties. Dat kan de adoptie van noodzakelijke maar kostbare energie-efficiënte maatregelen stimuleren.

De bijeenkomst startte met een welkomstwoord door Walter van Steenis van Stichting WNR, die Erwin Mlecnik van de TU Delft verving wegens ziekte. De presentatie, ook geleid door hem, focuste op de kritische aspecten en voordelen van een calamiteitenfonds. Hij belichtte hoe zo’n fonds kan helpen om onverwachte kosten te dekken, waardoor de financiële lasten voor VvE’s verlaagd worden en dit investeerders meer zekerheid biedt. Met specifieke casestudies uit Brunssum en Nijmegen illustreerde hij de praktische toepasbaarheid en de uitdagingen.

Er volgde een dynamische discussie met beleidsmakers, financiële en juridisch experts en andere spelers die betrokken zijn bij het renoveren van appartementencomplexen met een VvE bestuur. De deelnemers waren enthousiast, bereid om mee te denken en goed voorbereid. De gesprekken wezen op een sterke betrokkenheid en bereidheid om actief bij te dragen aan het formuleren van praktische oplossingen. Er waren kritische vragen en constructieve dialogen over het nut en de haalbaarheid van het calamiteitenfonds.

Calamiteitenfonds kan risico’s renovatie VvE verkleinen

Er werd uitgebreid gediscussieerd over de voorwaarden waaraan het fonds zou moeten voldoen en de potentiële obstakels. Ook kwam aan de orde hoe bestaande subsidiegelden efficiënter ingezet kunnen worden om het fonds te ondersteunen.

Hoewel niet alle deelnemers volledig overtuigd waren van het calamiteitenfonds, was er algemene overeenstemming dat verdere analyse en onderzoek noodzakelijk zijn. De volgende stappen omvatten gedetailleerd vervolgonderzoek naar de specifieke risico’s en voordelen. Deels zal dat binnen het CondoReno project vallen, mogelijk zal aanvullend onderzoek nodig zijn.

Door het verlagen van risico’s en het verbeteren van financiële zekerheid, kan het calamiteitenfonds een sleutelcomponent worden in de strategie om renovatieprojecten sneller en efficiënter uit te voeren. De discussies en inzichten die tijdens deze bijeenkomst zijn opgedaan, zullen dienen als basis voor verdere ontwikkeling en implementatie van dit innovatieve fonds.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank