Geld op, maand nog niet voorbij!

gasmeter vve buren

3 maart 2022


“Het verwarmen van mijn huis wordt onbetaalbaar en ik kan er niets aan veranderen want ik woon in een appartementencomplex. Het VvE bestuur doet niets aan isolatie en eigenlijk doen ze sowieso niet veel, want er moet nodig geschilderd worden”. Herkenbaar? Je kan hier als bewoner zelf wat aan doen: pak het initiatief en ga met je VvE buren in gesprek om draagvlak te creëren voor isolatie en renovatie. Anders is je geld straks op, maar de maand nog niet voorbij.

Wat je zelf kan doen is eigenlijk heel veel. Zelf in het bestuur, of zelf met je VvE buren in gesprek. Pak het initiatief, neem je buren mee en werk gezamenlijk een concreet en haalbaar plan uit. Jouw enthousiasme kan het verschil maken!

Binnen je eigen woning kan je ook het nodige doen, er zijn talloze maatregelen te nemen in je woning, zie bijvoorbeeld op onze website Woontlekker. Met de tips in de blogs op de site los je het echte probleem niet op, daar is meer voor nodig en dat begint met een gesprek met de buren.

vve buren

Samen met je VvE-buren aan de slag

Woon je in een appartementencomplex dan koop je het recht om daar te wonen en ben je gezamenlijk met de andere VvE leden eigenaar van het gehele appartementencomplex. Je bent dus ook gezamenlijk verantwoordelijk voor goed beheer en onderhoud. Heb je een idee hoe het anders of beter kan, dan moet je in gesprek met de buren, de andere leden van de VvE. Wacht daarmee niet tot de volgende Algemene Leden Vergadering, dat duurt te lang en die is bedoeld voor het nemen van besluiten. Voordat je in de ALV een besluit kan nemen is er al veel gesproken en onderzocht.

Je kan ook je vraag aan het bestuur van de VvE stellen, misschien werkt dat. Het hangt sterk af of die vraag vaker gesteld wordt en ook hoe actief het bestuur is. Als je echt iets wil, het echt belangrijk vindt, ga dan zelf aan de slag. Misschien biedt jouw VvE de mogelijkheid om daar een commissie voor op te richten en anders noem je het gewoon een werkgroep.

Draagvlak creëren om je doel te bereiken

Het begint met een doel, wat wil je realiseren en wat is er voor nodig. ‘Het geld is op, de maand nog niet voorbij’ schreef ik en daarmee doelde ik op de enorm gestegen prijzen om je woning te verwarmen. De kranten staan er de afgelopen maanden bol van. En terecht, er is in korte tijd een nieuwe vorm van armoede ontstaan, de energiearmoede.

Het antwoord hierop is isoleren, isoleren, isoleren, dus een grote renovatie aan je appartementengebouw. Hoe ga je hierover het gesprek beginnen? Begin het gesprek met je naaste VvE buren, of met de mensen die je vaak tegenkomt in het gebouw en vertel bijvoorbeeld wat je in het nieuws hebt gehoord. In dit geval over de stijgende kosten voor het verwarmen van je woning. Vertel wat dat met je doet en vraag hoe de ander dat beleeft. Gaat het alleen om de prijs van aardgas, of ook de zorgen om de inwoners van de provincie Groningen die met de schade aan hun woningen zitten?

Of zoek je het in de wereldpolitiek met de vraag hoe afhankelijk wij van Rusland willen zijn? Natuurlijk hoor je een van je buren gelijk zeggen dat waterstofgas de oplossing is en misschien ben jij dat zelf wel. Iedereen heeft zijn eigen beleving en eigen waarheid. Breidt deze gesprekken uit zodat het gaat leven binnen jouw appartementencomplex.

Het belang van een ijzersterk VvE bestuur

Als het gesprek op gang is gebracht ontstaat er draagkracht om het serieuzer aan te pakken. Het wordt tijd voor onderzoek en daar kan iedereen op zijn eigen wijze aan mee doen. Het wordt nu ook tijd dat het VvE bestuur aanhaakt, voor zover dat nog niet het geval was.

Als tussenstap wil ik graag het belang van een goed VvE bestuur noemen, stichting WNR heeft zelfs een cursus voor VvE bestuurders mee ontwikkeld. Het VvE bestuur heeft een belangrijke positie en draagt de verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het appartementencomplex. Zijn alle VvE leden en uiteraard het bestuur zelf zich daar bewust van? Is er een voltallig en gemotiveerd bestuur, worden vergaderingen tijdig ingepland en worden de besluiten in de ALV genomen zoals vastgelegd in de statuten.

Concreet resultaat

De dialoog begint nu serieuze vormen aan te nemen en dat betekent dat het een echt project wordt. Spreek met je VvE buren af hoe je dat aanpakt, hier speelt het bestuur een cruciale rol. Het is tijd om uitgebreider onderzoek te doen naar de oorzaak en mogelijke oplossingen.
Laat je daarbij goed adviseren, als je dat professioneel aanpakt kost het geld. Heeft het VvE bestuur daar voldoende mandaat voor of is daar eerst een formeel besluit in de ALV voor nodig? Op zich is dat geen probleem. Eigenlijk is het juist goed: dan spreek je duidelijk met elkaar af welke richting je op gaat, wat je doel is en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Met een stappenplan of routekaart kan je duidelijk aangeven wat de planning is zodat de bewoners weten hoe het project vordert en wanneer welk resultaat concreet bereikt wordt.

Geen tijd te verliezen

Houdt er rekening mee dat een dergelijk proces veel tijd kost. Tijd om onderzoek te doen en natuurlijk vergaderingen om formele besluiten te nemen. En niet te vergeten: veel leuke gesprekken in de wandelgangen! Zoek advies en ondersteuning als dat nodig is, ook voor het begeleiden van het proces is dat mogelijk. Als het, zoals in bovenstaand voorbeeld, gaat om verduurzamen en van het aardgas af, dan gaat het om de energietransitie en heeft de gemeente als regievoerder er belang bij. Veel gemeentes stellen vanuit haar zorgplicht subsidiegeld beschikbaar om VvE’s te ondersteunen. Ga daarover in gesprek met je gemeente, bijvoorbeeld via het energieloket van je gemeente.

Ik schreef eerder op Woontlekker de blog Goed en onafhankelijk advies helpt bij keuzes verduurzamen nu en straks. Kan je al op weg helpen.

Hier lees je meer over de oplossingen die WNR de VvE biedt. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw VvE neem dan gerust contact met mij op via info@wnr.nu of bel 0318 – 698 437. Wij helpen je graag op weg!

Walter van Steenis, directeur WNR

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank