Van kennismaking tot realisatie; renovatietraject VvE duurt 5 jaar

renovatietraject VvE

15 maart 2023

Het kan niet, het kan wel en alles wat daar tussen zit. Dat zijn de reacties die WNR krijgt op de informatieavonden bij VvE’s. Het maakt dan niet uit waar het over gaat, de kosten, de energiebesparing, de doorlooptijd van het project. Het kan en het kan ook vrij snel, maar een relativering is op zijn plaats. Omdat het totale proces van eerste kennismaking tot en met realisatie vijf jaar kost.

Kan een renovatietraject voor een VvE niet sneller? Waarschijnlijk wel als je alles op alles zet, dat kost waarschijnlijk ook iets meer geld. De vraag is of dat gewenst is en veel belangrijker krijg je iedereen wel mee. Voor een grote integrale renovatie is het belangrijk dat iedereen aanhaakt en aangehaakt blijft. Gedurende het proces is onze ervaring dat meer en meer mensen erin gaan geloven en aanhaken. Het is dus niet verrassend dat we anderhalf jaar na de start van een project op een informatieavond weer een groep nieuwe eigenaren tegenkomen. Dat vraagt wel wat van je aanpak en communicatie omdat je de mensen die voor het eerst komen ook wil meenemen en dan moet je realiseren dat er ook een groep mensen is die dat verhaal al vaker heeft gehoord. Door herhaling wordt de boodschap sterker, alleen oppassen dat het niet te vaak herhaald wordt.

Voorbeeld aanloop renovatietraject VvE

Een van de grote projecten van WNR in het zuiden van het land staat vlak voor het besluit om opdracht te geven voor de concrete voorbereiding van de renovatie zelf, het is nu voorjaar 2023. We nemen je even mee in het verloop van het renovatietraject van deze VvE.

  • De eerste kennismaking is in de zomer van 2021 waarna de ALV instemt met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek. Daaruit bleek dat een woonlastenneutrale renovatie haalbaar was en stemt de ALV net voor de zomer van 2022 in met het verder uitwerken van het concept, de zogenaamde designfase.
  • De volgende stap is een hele grote waarbij het definitief ontwerp wordt uitgewerkt, maar ook alle 175 woningen worden opgenomen. Essentieel want iedere woning is anders en we willen daar een collectief nieuw concept over uitrollen. Grotendeels speelt zich dat in het collectieve gedeelte van het appartementencomplex af, maar dat raakt ook de woning. Als de voor- en achterpui vervangen worden dan is dat in de woning en dat geldt ook voor de verbeteringen aan de ventilatie. Net voor of net na komende zomer van 2023 verwachten we dit aan de ALV voor te kunnen leggen, uiteraard nadat dit voorstel uitvoerig is besproken met de eigenaren.
  • Stemt de ALV in dan is het reëel mogelijk om in de eerste helft van 2024 het definitief voorstel voor de renovatie aan de ALV voor te leggen en kan het renovatietraject van deze VvE voor de zomer van 2025 afgerond zijn, dus net binnen vijf jaar na de eerste kennismaking.

Bekijk hier hoe wij renovatietrajecten voor VvE’s aanpakken.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank