Stappenplan WNR voor integrale renovatie VvE

renovatie VvE

14 september 2023

Stichting WNR ontwikkelde een roadmap voor VvE’s die een integrale renovatie volgens de WNR-methodiek willen uitvoeren. Het stappenplan is met name geschikt voor de aanpak van grotere galerijflats van eind jaren 60/begin jaren 70 en grotere aantallen portiekwoningen van eind jaren 50 en de jaren 60. Het beschrijft de zes fasen voor verduurzaming van een VvE en wordt door WNR en haar partners gebruikt bij de projecten. In dit artikel lichten we het globaal toe.

De basis van deze roadmap ligt in de doorontwikkeling van het WNR-model: met hoge kwaliteit integraal renoveren met een grote energiebesparing tot meer dan 90%, een gebouwprestatiegarantie en betaalbare financiering. In een renovatie-ontwerp streven we naar de laagst mogelijke woonlasten bestaande uit servicekosten inclusief onderhoud, aflossing en energiekosten.

Gezien de benodigde onderzoeken die meestal een vaste prijs hebben, is de WNR-aanpak financieel pas goed haalbaar vanaf ongeveer 20 woningen. Ook is een gebouwprestatiegarantie voor kleinere VvE’s niet zonder meer haalbaar. Hiervoor is het minimum 10 vrijwel homogene woningen.

Onderhoudsplan besluit traject renovatie VvE

Een integraal renovatieproces loopt vanaf de gebruiksfase vóór renovatie en de gebruiksfase ná renovatie. Ons stappenplan voor de verduurzaming van het gebouw start met een initiatief vanuit de VvE en eindigt met in werking treden van het DMJOP: het duurzaam meerjarenonderhoudsplan. Dat is het onderhoudsplan voor het gebouw na renovatie. Het biedt de VvE handvatten om het gerenoveerde gebouw te blijven onderhouden en de kwaliteit in de toekomst te borgen.

De complexiteit van het verduurzamen van VvE’s wordt bepaald door meerdere aspecten waarmee de VvE-eigenaren en de partijen die bij de renovatie zijn betrokken rekening moeten houden. Denk aan sociale, financiële, juridische, technische en kwaliteitsaspecten. 

Houd rekening met een traject van 5 jaar

De doorlooptijd van VvE-renovaties kan lang zijn: houd rekening met 5 jaar. Dit brengt risico’s met zich mee gedurende alle fases. Denk aan wijzigingen in het VvE-bestuur, bewoners die verhuizen, wisselingen in de personele bezetting bij beheerders en andere partijen en financiële, juridische en marktgerelateerde randvoorwaarden die veranderen. De lange doorlooptijd kan leiden tot teleurstelling van enthousiaste kartrekkers. Houd in totaal rekening met minimaal vijf jaar van het eerste advies tot start renovatie en wees daar transparant over.

Bij het verduurzamen van een appartementsgebouw is het van belang om integraal te kijken naar de beste oplossingen voor de lange termijn. Op een later moment zal de VvE aan experts vragen scenario’s te schetsen en daarna haalbaarheidsonderzoek om de juiste afwegingen te kunnen maken. Het is van belang om je in deze fase breed te informeren en op zoek te gaan naar neutrale informatie en referentieprojecten. Pas op dat je door nu al te focussen op één specifieke aanpak of oplossing fouten maakt, een stroef proces krijgt of een niet optimaal ambitieniveau voor de renovatie.

Zes fasen met 15 processtappen

De roadmap van WNR bestaat uit zes fases met 15 processtappen:

  1. Initiatief – Gericht op het creëren van draagvlak en opdrachtgeverschap professionaliseren
  2. Oriëntatie – Schetsen van scenario’s voor integrale renovatie van de VvE
  3. Verdieping – Vaststellen functionele eisen, bepalen technische specificaties en investeringsniveau e.a.
  4. Transactie – Uitvraag uitvoering, pre-engineering, aanvragen vergunningen en subsidies
  5. Bouw – Uitvoering van de integrale renovatie van de VvE
  6. Nazorg – Evaluatie en kennisoverdracht

CondoReno

De roadmap WNR is onderdeel van het project CondoReno waarin WNR een belangrijke partner is. Wij ontwikkelen binnen dit project ons eigen WNR-model door, zodat opschaling van het complete aanbod van integrale renovaties voor VvE’s internationaal mogelijk wordt. Dit project heeft financiering ontvangen van het programma van de Europese Unie. Doel is met de uitkomsten VvE’s te ondersteunen label A-renovaties te kunnen realiseren. Er doen 9 organisaties mee uit Nederland, België en Frankrijk, vanuit Nederland ook onze zuster KERN. CondoReno loopt van oktober 2022 tot en met september 2026.

Tips voor de VvE die zich wil oriënteren

Verzamel informatie via de website van de gemeente, Milieu Centraal, RVO en andere overkoepelende websites. Ga in gesprek met andere VvE’s die al een integrale renovatie hebben doorlopen. Download de algemene WNR-brochure en plan een kennismakingsgesprek in met WNR!

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank