WNR in innovatieprogramma IEBB

IEBB

16 juni 2020

Foto: Vertegenwoordigers van het IEBB consortium bijeen tijdens de kickoff in december 2019.

WNR in innovatieprogramma IEBB

In december 2019 trapte een groot innovatieprogramma voor verduurzaming in de bouw af. Het IEBB consortium (Integrale Energietransitie Bestaande Bouw) is een samenwerking van ruim 125 bedrijven en organisaties die betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten gaan ontwikkelen. WNR werkt met DNA in de Bouw mee in het thema keteninnovatie. Wij zijn hier enorm blij mee omdat deze participatie de opstart en ontwikkeling van WNR faciliteert en versnelt!

Doel van IEBB is binnen 10 jaar jaarlijks 200.000 woningen gasloos te renoveren, door de renovatiesnelheid te verhogen, de kosten te verlagen en tot beter geaccepteerde oplossingen te komen. Dat lukt onder meer door de overlast voor de bewoner te verminderen die er vervolgens een verbeterde woonsituatie voor terugkrijgt. Het consortium werkt in een aantal stappen toe naar renovatieconcepten voor veel voorkomende woningtypologieën en gebouwen.

Ook worden in deelprojecten van het consortium enkele kritische componenten voor duurzame verwarming en koeling uitontwikkeld tot breed geaccepteerde installaties (kostenverlaging, minder geluidsoverlast en volumegebruik).

IEBB thema keteninnovatie

Het thema keteninnovatie heeft als doel:

 • Tot standaard oplossingen te komen
 • Om energierenovaties in de gebouwde omgeving te versnellen met minder acquisitiekosten
 • De vraag- en aanbodspecificaties te standaardiseren
 • Opschalingsmogelijkheden te bevorderen en ‘meekoppelkansen’ beter te benutten
 • De lokale mkb-aanpak te versterken, inclusief kwaliteitsgaranties

In dit thema doen wij mee met het project Woonlastenneutrale renovatie, samen met DNA in de Bouw, Kennisinstituut KERN en TUDelft. Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van levensvatbare concepten en coördineren de uiteindelijke exploitatie van de bevindingen uit het WNR project en voeren deze uit. Het project loopt in eerste instantie tot medio 2021, er is een subsidie mee gemoeid van 250.000 euro.

De IEBB programmaomvang bedraagt 21,4 miljoen euro, waarvan 13,8 miljoen euro uit de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsectoren komt. Penvoerder is TNO. Doel van MMIP is een aardgasvrije gebouwde omgeving door de energierenovaties op te schalen.

WNR IEBB

Foto: Het WNR Steigerteam, de kwartiermakers van DNA (v.l.n.r.): Carl-peter Goossen, Frans Westdorp, Harrie Beernink, Clarence Rose, Harmen Bouwstra, Mons Stolper, Walter van Steenis en Egbert de Jong. Niet op de foto (hield de camera vast): Saskia de Jong.

Project Woonlastenneutrale renovatie

Ons project behelst:

 1. Strategie keteninnovatie WNR

Onderzoek naar en strategiebepaling voor keteninnovatie WNR. Zwaartepunt in deze taak op sociale keteninnovatie. Organisatorische conceptontwikkeling voor woonlastenneutrale renovatie en strategische voorbereiding met potentiële samenwerkingspartners. Gedetailleerd onderzoek naar de complete waardecreatie van de sociale keteninnovatie, en ontwikkeling van aantrekkelijke businessmodellen voor de toekomstige deelnemers binnen WNR.

 1. Certificering mkb-bedrijven voor WNR

Opstellen certificeringstraject voor MKB-bedrijven als randvoorwaarde voor deelname in franchisestructuur wordt ontwikkeld en ingericht.

 1. Product- en conceptontwikkeling

Ontwikkeling integrale technische, financiële en procesmatige concepten voor woonlasten neutrale renovatie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van monitoring resultaten uit lopende demoprojecten, om op basis van lessons learned de concepten verder te optimaliseren.

Tevens: ontwikkelen van een eisenpakket voor productiefaciliteiten en HUBs, waar de gestandaardiseerde producten geprefabriceerd kunnen worden en die dienen als logistiek centrum.

 1. Onderzoek en optimalisatie in demoprojecten

Coördinatie en uitvoering van onderzoek en evaluatie WNR in demonstratieprojecten en vervolgens optimalisatie van de concepten op basis van lessons learned.

 1. Klant, prestatie en garantie

Ontwikkeling van een breed spectrum prestatie-indicatoren vanuit klantperspectief (energie, comfort, gezondheid, milieu etc), ontwikkelen proces kwaliteitsborging en garantieproces 30 jaar en opzet onderhoud structuur. Onderzoek naar en strategieontwikkeling voor marketing en communicatiemodellen voor mkb-ers om klanten te werven voor de ontwikkelde WNR concepten.

 1. Ontwikkeling van opleiding

Op basis van ontwikkelde concepten en lessons learned in demo-projecten ontwikkeling van opleidingen voor de verschillende belanghebbenden in de bouwsector.

 1. Disseminatie en open innovatie

Verspreiden van opgedane kennis en ervaring naar een breed nationaal publiek als stimulans voor verdere transitie in de bouwsector. Inclusief ontwikkeling van een online omgeving en app voor ‘real-time’ volgen van ontwikkelingen binnen WNR.

Meer lezen over IEBB

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank