Inzichten en innovaties in workshop VvE renovatieprojecten versnellen

VvE renovaties vwersnellen

6 december 2023

De Gemeente Den Haag en TU Delft nodigden beleidsmakers, VvE’s, renovatieleveranciers, energie-experts en gemeenten uit voor de workshop ‘Diepere renovaties voor meer Verenigingen van Eigenaren’. Deze workshop om VvE renovatieprojecten te versnellen is georganiseerd onder auspiciën van het EU-project CondoReno waaraan WNR meedoet en bood een platform voor discussie en kennisdeling tussen diverse professionals en overheidsinstanties.

Deze workshop om VvE renovatieprojecten te versnellen trok een breed scala aan professionals uit verschillende sectoren, zoals ontwerp, bouw, juridische en financiële expertise. Vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waren eveneens aanwezig. Doel was de standpunten van verschillende facilitators en aanbieders van geïntegreerde woningrenovaties samen te brengen. Stappen voor het ontwikkelen van initiatieven en beleid met alle relevante belanghebbenden kwamen ook aan de orde.

Effectief samenwerken is essentieel

De focus lag tijdens deze workshop op de complexiteit van de betrokkenheid van verschillende stakeholders bij VvE renovatieprojecten. Er werd uitvoerig gesproken over de vereiste competenties van aanbieders van renovatiediensten, de processtappen die VvE’s doorlopen en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Cruciaal vond men de actieve rol van VvE’s in het creëren van draagvlak onder de leden. De consensus was duidelijk: effectieve samenwerking tussen VvE’s, de gemeente en renovatie-aanbieders is essentieel.

VvE renovatieprojecten versnellen

Belangrijkste punten presentatie WNR

WNR-directeur Walter van Steenis gaf een presentatie. Dit zijn de belangrijkste punten uit zijn presentatie.

  • WNR-model

Het WNR-model, ontwikkeld in 2019 en 2020, adresseert de uitdagingen van VvE’s bij het nemen van beslissingen. Het model benadrukt de overstap van technologie naar resultaat, met de focus op woonplezier, comfort, gezondheid en kostenneutraliteit.

  • WoonlastenNeutraal Renoveren (tool)

Deze rekentool biedt inzicht in woonlasten voor en na renovatie, met nadruk op energieverbruik, onderhoudsbijdragen en potentiële energiebesparingen.

  • Hoogenergetische Renovatie (PHPP)

De inzet van passiefhuistechnologie binnen het PHPP-framework, oorspronkelijk voor grondgebonden woningen, wordt nu aangepast voor appartementencomplexen.

  • Total Cost of Ownership (TCO)

Deze benadering gaat verder dan initiële kosten en omvat totale kosten over een langere periode, met het doel om een hoog rendement op investeringen te realiseren.

  • Handleiding / Routekaart

Deze handleiding schetst de cruciale stappen voor VvE’s in het renovatieproces en onderstreept dat een actieve rol van alle betrokken partners noodzakelijk is.

Demoprojecten en praktijkvoorbeelden

Aan de orde tijdens de presentatie van Walter van Steenis kwamen ook twee demoprojecten waarbij WNR momenteel betrokken is:

  • VvE Dingostraat Nijmegen: na een succesvolle haalbaarheidsstudie en unanieme instemming is de verdiepingsfase gestart. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de vergunningaanvraag en flora- en faunaonderzoek.
  • VvE Granidastraat en Lucellestraat Amsterdam: hier zijn de haalbaarheidsstudies afgerond en is de verdiepingsfase gestart. Deze projecten kampen echter met uitdagingen zoals afwezige gemeentelijke betrokkenheid en onbereikbare warmtenetleveranciers.

VvE renovatieprojecten versnellen

Deze versnellingsworkshop heeft niet alleen de complexiteit van projecten belicht, maar ook de weg geopend voor innovatieve oplossingen en samenwerkingsmogelijkheden om VvE renovatieprojecten te versnellen. De nadruk lag op de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, zeer relevant voor het succes van dergelijke projecten. Met de voorgestelde modellen en tools kunnen VvE’s effectiever navigeren in het complexe landschap van renovatieprojecten. Deze workshop is georganiseerd onder auspiciën van CondoReno, op 22 november 2023 in Den Haag, ook met online deelname.

Coverfoto: Lucellestraat Amsterdam

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank