Samenwerking marktpartijen verduurzaming VvE in rapport toegelicht

marktpartijen verduurzaming vve

30 november 2023

In november 2023 rondde het EU-CondoReno het rapport af met als titel ‘Stakeholders voor de ontwikkeling van geïntegreerde woningrenovatiediensten voor VvE’s’. Deze publicatie valt uiteen in drie onderdelen. In dit artikel lichten wij de highlights toe van het deel dat voor Nederland relevant is. Dat de samenwerking tussen marktpartijen het succes van de verduurzaming van een VvE bepaalt is de rode draad. WNR is projectpartner.

CondoReno richt zich op het stimuleren van duurzame renovaties binnen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in Nederland. Het project ontwikkelt kennis, tools en middelen voor meer en kwalitatief betere renovaties, met focus op het verbeteren van de energieprestaties van VvE’s. CondoReno sluit aan bij het doel van de VvE-versnellingsagenda, gericht op het vereenvoudigen van renovatieprocessen, het aanpassen van besluitvorming en het bieden van financiële steun aan VvE’s.

Ontwikkeling geïntegreerde dienstverlening voor VvE’s

De rol van diverse stakeholders is een fundamenteel aspect voor CondoReno. Het project identificeeert zowel lokale als nationale partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van geïntegreerde dienstverlening zodat VvE’s optimaal kunnen verduurzamen. Een breed scala aan belanghebbenden is namelijk essentieel voor het succes. Denk aan overheidsinstanties, private bedrijven en non-profitorganisaties. In het rapport zijn ze in een overzichtelijk schema opgenomen.

Vooral hoe de publieke sector en de vraag- en aanbodzijde van de woningrenovatiemarkt samen op kunnen gaan is bepalend. Want dat draagt enorm bij aan het overbruggen van verschillen tussen verschillende actoren en stimuleert een meer holistische benadering van woningrenovatie. Tot nu toe richt geïntegreerde dienstverlening zich voornamelijk op individuele bewoners en kleinere VvE’s. Noodzakelijk dus om deze diensten uit te breiden naar een breder en meer divers publiek. En dat vereist meer samenwerking tussen stakeholders. Belangrijke spelers in dit proces zijn gemeenten, sociale deskundigen, procesbegeleiders, juridische en financiële adviseurs, en energie-experts. Hun gecombineerde expertise en inspanningen zijn onmisbaar om geïntegreerde dienstverlening voor VvE’s tot een succes te maken én voor het behalen van de doelstellingen van CondoReno.

Wat biedt CondoReno marktpartijen in Nederland?

CondoReno verwacht dat duurzame renovatie van VvE-gebouwen betere energieprestaties oplevert. En die kunnen versneld worden door een betere samenwerking tussen stakeholders uit de vraagzijde (bijvoorbeeld VvE’s), de aanbodzijde (bijvoorbeeld renovatiepartners) en publieke actoren (bijvoorbeeld gemeenten). We merken dat geïntegreerde woningrenovatiediensten voor Vlaamse VvE’s nu vooral ontwikkeld worden door gemeenten, energiehuizen en het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap.

In Nederland verloopt een gecoördineerde ontwikkeling van geïntegreerde dienstverlening tussen marktpartijen voor de verduurzaming van een VvE nog moeizaam. Dit maakt bijvoorbeeld procesbegeleiders nodig die VvE’s begeleiden in hun administratief, juridisch en financieel beslissingsproces. Zij moeten wel beschikken over sociale skills die verder reiken dan het uitleggen van een technische oplossing.

Project ondersteunt verschillende soorten stakeholders

  • VvE’s die grote ambities onderschrijven, met name ook tijdens de ALV
  • Gemeenten en bedrijven die een bedrijfsmodel willen ontwikkelen voor geïntegreerde woningrenovatiediensten voor VvE’s
  • Gemeenten die VvE’s willen benaderen met een specifiek aanbod voor woonlastenoptimale renovaties voor VvE’s (minimum energielabel A), al dan niet geïntegreerd in de huidige diensten voor VvE’s
  • Gemeenten, coöperaties en federaties die publiek-private samenwerking willen verkennen om vraag en aanbod van geïntegreerde dienstverlening voor VvE’s beter bij elkaar te brengen
  • Opleiders die bedrijven en VvE’s benaderen met een lessenpakket, met name om advies en uitvoering te stroomlijnen, om te komen tot een kwalitatief renovatieresultaat met gebouwprestatiegarantie.
marktpartijen verduurzaming VvE

Voor het bereiken van betere energieprestaties en meer renovaties via geïntegreerde diensten voor VvE’s moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan:

  • De VvE heeft ambities om een woongebouw grondig te renoveren en beschikt over een reservefonds en een gedegen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) (norm NEN 2767) of is van plan dit te organiseren
  • De VvE is serieus om opties te willen verkennen die verder gaan dan alleen onderhoudsmatige renovatie
  • De VvE wil op een VvE-vergadering als optie een renovatie voorleggen met een energieprestatie van minimum energielabel A

Wat het marktpartijen oplevert die helpen met verduurzaming VvE

Dit CondoReno-rapport benadrukt het belang van geïntegreerde samenwerking tussen marktpartijen en strategische planning in de sector voor verduurzaming van een VvE. Met als doel de transitie naar duurzamere en energie-efficiëntere woonoplossingen in Nederland te versnellen. De projectpartners kunnen al opmerken dat controle van de VvE-wetgeving en langetermijnplanning voor het bereiken van betere energieprestaties belangrijke onderdelen zijn voor de VvE-versnellingsagenda.

Van de uitkomsten van het CondoReno-project kunnen tal van partijen profiteren. CondoReno definieert bijvoorbeeld archetypes van mogelijke bedrijfsmodellen, instrumenten voor dienstverleners, beleidsaanbevelingen en eisen voor fondsen, voert demonstratieprojecten uit en verzorgt mogelijke matchmaking tussen vraag en aanbod. Naar verwachting zijn er tot juli 2026 diverse tools en middelen die de markt verder kunnen helpen. Waar relevant zullen we ze via onze website delen!

Het rapport dat wij in dit artikel hebben samengevat download je hier.

Meer over CondoReno lees je hier.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank