Presentatie WNR op internationale conferentie Zweden

31 oktober 2023

In het prachtige Zweedse Växjö organiseerde de Linnaeus Universiteit in oktober de conferentie ‘Sustainable Built Environment and Urban Transition’ over de ontwikkeling van de duurzame gebouwde omgeving. WNR was aanwezig als partner van het CondoReno project. Ragy Elgendy van TU Delft presenteerde het onderzoek van vier bedrijfsmodellen waaronder WNR, waarmee grote integrale renovaties van VvE’s woonlastenneutraal gerealiseerd kunnen worden.

Er waren uiteenlopende presentaties van deelnemers over de hele wereld gerelateerd aan klimaatverandering. Met innovatieve ideeën om de klimaatschade alsnog zoveel mogelijk te beperken en net zulke mooie innovatieve ideeën om onszelf weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, met name gericht op de gebouwde omgeving. Noodzakelijk want de klimaatverandering is al begonnen, zo blijkt telkens weer uit de verschillende nieuwsberichten over extreme stormen, neerslag en hoge temperaturen.

WNR-model centraal in bedrijfsmodel

De presentatie tijdens de conferentie in Växjö ging over vier bedrijfsmodellen, waarvan die van WNR er één is. Het WNR-model is de aanpak voor VvE’s om woonlastenneutraal te renoveren. Het is het hoofdbestanddeel van het bedrijfsmodel van WNR dat breder is dan het model zelf. Aanvullend geven we namelijk ook advies over renovatietrajecten aan bijvoorbeeld gemeentes en renovatieaanbieders. Het bedrijfsmodel van WNR was één van de vier modellen die door TU Delft in Zweden werden gepresenteerd binnen het EU-project CondoReno. WNR was zelf ook aanwezig tijdens de conferentie als partner in dit project.

Integrale renovaties VvE versnellen

Geïntegreerde woningrenovatie is een kansrijke oplossing om zeer energie-efficiënte renovaties te versnellen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). CondoReno is een met Europees geld gefinancierd project om het proces van integrale renovaties van appartementencomplexen met een VvE-bestuur te versnellen. Om zo een bijdrage te leveren aan het beperken van klimaatverandering. Grote renovaties om het energieverbruik te reduceren tot energielabel A en te stoppen met het verwarmen met fossiele brandstof. Voor Nederland betekent dat dus stoppen met het gebruik van aardgas om de woningen te verwarmen. Het bedrijfsmodel van WNR, waarmee een dergelijke grote integrale renovatie woonlastenneutraal gerealiseerd kan worden, werd naast drie andere bedrijfsmodellen gepresenteerd door Ragy Elgendy van TU Delft.

Presentatie uiteenlopende technieken en methodes

Het was zeer inspirerend hoe jonge en ook een aantal oudere academici hun ideeën presenteerden. Zeer uiteenlopend, zoals onderzoek naar nieuwe technieken om de opvang van zonne-energie op een beperkt oppervlak te vergroten. En nieuwe methodes om de risico’s van afbrekende takken en omvallende bomen in de stad in kaart te brengen voor gemeentes, zodat die daar preventief actie op kunnen ondernemen. In India waar hele dorpen nog niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, worden solitaire systemen gebouwd om zonne-energie op te wekken en op te slaan. Modulair, want de verwachting is dat de vraag naar stroom snel zal stijgen als de verlichting en de ventilatoren werken. In Zweden is houtbouw de standaard voor woningen, wat een goede manier is om CO2 op te slaan en daarmee een voorbeeld voor de rest van de wereld. Inmiddels zijn ook de eerste (hoogbouw) appartementencomplexen van hout opgeleverd.

Aandacht voor sociale kant klimaatverandering

Naast aandacht voor de technische mogelijkheden was er tijdens de conferentie ook aandacht voor de sociale kant van klimaatverandering en het belang van de energietransitie. Dat bleek onder andere uit de voordracht van Prof. Jessica Pykett die inging op het meenemen van de samenleving, de mensen uit de buurt. Ook een waarschuwing voor de gemeentes in Zweden waar veel woningen uit de jaren zestig en zeventig staan, die de komende jaren meer en meer last van oververhitting in de zomer krijgen. Omdat in dit type woningen relatief veel ouderen wonen, die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de hoge temperaturen, wordt hen aangeraden om zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Dit onderzoek ging over de Zweedse situatie, maar geldt uiteraard ook voor steden in andere landen.

Biomassa centrale WNR conferentie
Biomassa centrale WNR conferentie

Bezoek biomassa centrale

Ook het bezoek aan een biomassa centrale stond op het programma. Zeg maar een grote boiler die 85% van de woningen in Växjö van warmte voorziet. Een moderne en volledig CO2 neutrale installatie die draait op snoeimateriaal uit de bosbouw in de omgeving en het zaagsel van de meubelfabrieken, ook uit die omgeving. Op de foto’s hierboven is te zien dat er bergen verschillend soort materiaal klaarligt om volgens een ‘speciaal recept’ te worden gemengd en verbrandt, waardoor het rendement zo hoog mogelijk is. De kritische kijker zal opmerken dat er ook hele stapels bomen klaarliggen om de oven in te gaan en dat klopt gedeeltelijk. Er gaan geen hele bomen in de verbrandingsoven, dat gaat niet, deze worden eerst vermalen tot snippers. De bomen die hier klaarliggen zijn ziek en aangetast door een bepaalde kever waardoor deze met spoed gekapt moesten worden om schade aan omliggende bomen en bossen te voorkomen. Deze bomen zijn ook niet geschikt voor bouwmateriaal of de meubelindustrie.

Foto cover met dank aan Linneaus University Växjö

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Leave this field blank